Inventarisatie oevers en dijk noordzijde Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 2 april 2020

In april, mei en juni 2020 inventariseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de oevers en de dijk aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De inventarisatie wordt uitgevoerd door Antea Group en vindt plaats in het dijkvak vanaf Achthoven-Oost tot aan de Enkele Wiericke bij Hekendorp.

­De inventarisatie bestaat uit het in kaart brengen van damwanden, oeverbeschoeiingen en objecten in of vlak naast de dijk, door ze te bekijken, in te meten en te registreren. Dat betekent niet dat deze objecten niet goed zijn of weg moeten. Het is vooral van belang om te weten wat de staat van de objecten is (huidige situatie). Het gaat om objecten die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de dijk, zoals grote bomen, bebouwing, inlaten en kabels en leidingen. Kleine zaken zoals hekwerken of paaltjes worden niet in de inventarisatie meegenomen.­

Deze inventarisatie volgt op het grondonderzoek dat eerder dit jaar is gedaan door RPS/Geonius. De resultaten van beide onderzoeken geven het waterschap inzicht in de huidige situatie en of er maatregelen nodig zijn aan de dijk om ook in de toekomst voldoende veiligheid te garanderen.

Werkzaamheden

Antea Group meet en inventariseert beschoeiingen, damwanden en objecten, binnen een afstand van 5 meter vanaf de waterkant, vanuit een bootje. De inventarisatie van de dijk wordt voornamelijk lopend, vanaf de openbare weg, uitgevoerd. Binnen een zone van circa 10 meter vanaf het midden van de dijk, worden alle objecten in kaart gebracht die van belang zijn voor de veiligheid van de dijk.

Het kan voorkomen dat daarbij de medewerker van Antea Group een particulier perceel moet betreden. In dat geval belt de medewerker aan of wordt er telefonisch contact opgenomen.

Maatregelen m.b.t. het coronavirus

De Stichtse Rijnlanden en Antea Group volgen de richtlijnen van het RIVM in verband met de coronacrisis. Het werk wordt op aangepaste wijze uitgevoerd, onder andere met inachtneming van minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Verder geldt dat percelen van derden alleen worden betreden indien strikt noodzakelijk voor de inventarisatie.


Meer informatie

Voor vragen over de inventarisatie dijken en oevers kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Antea Group, Priscilla van der Haar, tel 06 211 64 68 5, e-mail priscilla.vanderhaar@anteagroup.com