Voorbeelden

Onderdelen van een sloot

Insteek

Afbeelding sloot in weiland.
De insteek wordt bepaald door 2 stokken of latten van twee meter te gebruiken. U plaatst 1 stok op het rechte stuk land en de andere op de slootkant ook wel talud genoemd. De plek waar de stokken elkaar kruisen wordt de insteek genoemd.

Slootkant of talud

Afbeelding sloot in weiland.
De slootkant, ook wel talud genoemd, is het deel dat vanaf de insteek schuin naar beneden loopt tot aan waar het water begint.

Bemesten

Bemesten goed

Afbeelding weiland met aan de rechterzijde een watergang. Er ligt een ruime niet bewerkte landstrook tussen de sporen van het bemesten en de insteek van de watergang. De afstand van de niet bewerkte landstrook en de insteek verschilt per gewas.

Bemesten fout

Afbeelding weiland met aan de rechterzijde een watergang. Het schuine deel naar het water is meegenomen met het bemesten. De sporen van het bemesten lopen door tot aan het water.  Omdat er geen geen strook onbewerkt land is en de sporen van het bemesten tot aan het water lopen kunnen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het het water terecht komen. Dit geeft schade aan het schone water voor planten en dieren.