Zuurstoftekort

Aan een zuurstoftekort kunnen natuurlijke en niet-natuurlijke redenen ten grondslag liggen.

  • natuurlijke reden: bij warm weer stijgt de temperatuur van het water. Hierdoor kan er minder zuurstof in het water oplossen. Tegelijkertijd zakt de waterspiegel als gevolg van een snellere verdamping. Dit heeft weer tot gevolg dat het water nog verder opwarmt, met negatieve gevolgen voor het leven in het water tot gevolg
  • niet-natuurlijke reden: het (al dan niet legaal) lozen van afvalwater door een bedrijf of grondwater afkomstig uit een bouwput. Dit grondwater wordt onttrokken om de bouwput droog te houden en kan erg troebel zijn. Gevolg is dat ook het water in de sloot/rivier troebel wordt. Hierdoor wordt het zonlicht gedeeltelijk tegengehouden, wat een negatieve invloed heeft op algen en waterplanten. Deze hebben namelijk zonlicht nodig voor hun productie van zuurstof en dat proces wordt bemoeilijkt wanneer zonlicht wordt tegengehouden. Zonlicht kan ook worden tegenhouden door olie of andere stoffen die niet in het water thuis horen

Dode vissen door zuurstoftekort


Heeft u ergens dode vissen/watervogels gezien of water dat verontreinigd is?

Zuurstoftekort