Docenten basisonderwijs

Gastlessen (vanaf groep1) en buitenlessen (vanaf groep5)

Michel en Martin geven uitleg

De Stichtse Rijnlanden biedt gastlessen en buitenlessen op maat, ter ondersteuning van uw lesmethode of waterproject. LET OP: Vanaf het schooljaar '21-'22 zijn LIVE gastlessen en buitenlessen weer mogelijk. Uiteraard blijven online gastlessen ook mogelijk.

ALLEEN ONLINE: Excursies van het waterschap

Excursiegroep krijgt uitleg over rioolwaterzuivering

Zelf kijken hoe het werkt: bezoek een rioolwaterzuivering of een gemaal. LET OP: in verband met het coronavirus en strenge maatregelen, zijn excursies op dit moment niet mogelijk. We bieden online alternatieven via onderstaande links.

Onderzoek waterkwaliteit met waterdiertjes (april - oktober)

Logo waterdiertjes.nl (20mei'22)

Help het waterschap, onderzoek een sloot! Welke waterdiertjes leven er? Doe mee met uw klas. Het is heel eenvoudig. Vul een witte emmer met slootwater. Pak een schepnet, vis de waterdiertjes voorzichtig uit de sloot en laat ze zwemmen in de emmer. Welke soorten zien de leerlingen? En hoeveel diertjes per soort tellen zij? Geef alle resultaten door op waterdiertjes.nl . Daar is ook ondersteunend lesmateriaal te downloaden.

ONLINE: Droppie Water (groep 1 tot en met 8)

Droppie_vergrootglas_kleur (knipsel banner 3)

Droppie Water leert kinderen van 4 tot 12 jaar alles over water en het werk van de waterschappen

  • Droppie heeft een eigen website met lesmateriaal en spelletjes

ONLINE: Klokhuis-serie over water

Waterpeil2

Gebruik de NTR Klokhuis-serie over water bij uw lessen over Nederland Waterland. Aflevering 1 over het waterpeil is opgenomen bij De Stichtse Rijnlanden: hoe regelen wij het waterpeil in sloot en rivier? Wat doet een gemaal en hoe werkt een stuw? Janouk laat alles zien!

ONLINE: lesmateriaal over hoosbuien

Logo Water en klimaat

Uw leerlingen ontdekken hoe dorpen en steden klimaat-proof kunnen worden.

ONLINE: lesmateriaal over het riool

Nep drol op hand

Of het nou Wereldtoiletdag is of niet: les krijgen over de wc en het riool blijft leuk. Wat gebeurt er als je doortrekt? En wat moet je vooral NIET doortrekken? Stichting RIONED heeft twee lespakketten voor het basisonderwijs.

Samenwerkingsprojecten

De Stichtse Rijnlanden doet vaak mee aan landelijke educatieve projecten voor het basisonderwijs:

Verder zoeken naar lesmateriaal over water (groep 1 tot en met 8)

Kijk bij andere aanbieders van leermiddelen en activiteiten over water: