Leggers van watergangen en keringen

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang en elke kade en dijk precies zijn vastgelegd. Eeuwenlang werden de maten bijgehouden op papieren kaarten, tegenwoordig gebeurt dit digitaal.

Regelgeving

Het waterschap heeft vier vastgestelde leggers, ieder met hun specifieke regelgeving:

Waterwoningen in Leidsche Rijn

De leggers gelden ook voor stedelijk water.

Wat betekenen de leggers voor u?

Voor een groot deel van de watergangen in ons beheergebied zijn 'derden' onderhoudsplichtig.

Interactieve kaart leggers oppervlaktewater en waterkeringen

Meer weten...

...over de Legger oppervlaktewateren 2012? Neem contact op met Michael de Burger:
burger.mbmmp@hdsr.nl

...over de leggers waterkeringen? Neem contact op met Martin van de Beek: beek.m@hdsr.nl