Leggers van watergangen en keringen

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang en elke kade en dijk precies zijn vastgelegd. Eeuwenlang werden de maten bijgehouden op papieren kaarten, tegenwoordig gebeurt dit digitaal.

Regelgeving

Het waterschap heeft vier vastgestelde leggers, ieder met hun specifieke regelgeving:

Waterwoningen in Leidsche Rijn

De leggers gelden ook voor stedelijk water.

Wat betekenen de leggers voor u?

Voor een groot deel van de watergangen in ons beheergebied zijn 'derden' onderhoudsplichtig.

Nieuwe leggers in de inspraak

Vanaf vrijdag 6 juli 2018 liggen twee leggers ter inzage. Het gaat om de legger oppervlaktewateren en de legger voor de primaire kering langs de Neder-Rijn en Lek.

Meer weten...

...over de Legger oppervlaktewateren 2012? Neem contact op met Michael de Burger:
burger.mbmmp@hdsr.nl

...over de leggers waterkeringen? Neem contact op met Martin van de Beek: beek.m@hdsr.nl