Leggers van watergangen en keringen

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang en elke kade en dijk precies zijn vastgelegd. Eeuwenlang werden de maten bijgehouden op papieren kaarten, tegenwoordig gebeurt dit digitaal.

Het waterschap heeft diverse leggers en deze worden regelmatig geactualiseerd.

Leggers en stedelijk water

Waterwoningen in Leidsche Rijn

De leggers gelden ook voor stedelijk water.

Wat betekenen de leggers voor u?

Voor een groot deel van de watergangen in ons beheergebied zijn 'derden' onderhoudsplichtig.

Contact

Legger oppervlaktewateren

Neem voor vragen over de legger oppervlaktewateren contact op met Michael de Burger via michael.de.burger@hdsr.nl

Leggers van waterkeringen

Neem voor vragen over de leggers waterkeringen contact op met Martin van de Beek via martin.van.de.beek@hdsr.nl

Uitleg regelgeving waterbeheer

Fragment uit de legger ter illustratie

Lees meer over de regelgeving.