Impulsregeling Water in de Leefomgeving: bijdrage waterschap maakt gemeenten klimaatbestendiger

Gepubliceerd op 17 januari 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van een klimaatbestendige woonomgeving. Hiervoor heeft het waterschap een speciale regeling in het leven geroepen: de Impulsregeling Water in de Leefomgeving. Twaalf gemeenten nemen maatregelen in 2023 en ontvangen hiervoor een bijdrage van het waterschap.

De betreffende gemeenten krijgen van het waterschap voor 26 maatregelen een bijdrage van totaal € 1.475.000,-. Veel maatregelen zorgen zowel voor een betere waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Dit jaar zijn veel grote afkoppelprojecten ingediend, gebaseerd op de klimaatstresstest en rioleringsplannen.

Utrecht

Op 12 januari 2022 hebben hoogheemraad Nanda van Zoelen en wethouder Susanne Schilderman van de gemeente Utrecht een overeenkomst getekend. Het waterschap draagt maar liefst € 602.000,- bij aan zeven verschillende projecten door de hele stad. Op deze manier wordt Utrecht weer wat meer klimaatbestendiger, groener en dus mooier. We blijven samen werken aan duurzaam waterbeheer.

Montfoort

Hoogheemraad Bert de Groot en wethouder Kees van Dalen hebben eind 2022 een overeenkomst getekend. Ze gaan samenwerken aan het klimaatbestendig maken van de Binnenstad van Montfoort door de riolering in en rondom de Hofstraat te verbeteren.

Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat in 2023 flink aan de slag om wateroverlast te voorkomen. Onder andere door zinloze verharding weg te halen, waterberging aan te leggen door bijvoorbeeld groenstroken te verdiepen en regenwater af te koppelen van de riolering. De gemeente krijgt in totaal € 260.000,- van het waterschap om vijf projecten uit te voeren.  Hoogheemraad Els Otterman vindt de gemeente ambitieus: “ Dat de gemeente echt aan de slag gaat met water en klimaat wil het waterschap graag stimuleren, omdat dit ook bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatbestendig maken van de omgeving en waterbewust leven.”

Oudewater en Woerden

In Oudewater tekenden wethouder Walther Kok en hoogheemraad Bert De Groot de overeenkomst. Voor Woerden zetten wethouder Ad de Regt en voormalig hoogheemraad Karin Sommer-De Vries hun handtekening. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijk bestuurlijk overleg.

In Oudewater gaat de gemeente een lange duiker (buis onder de weg door) vervangen aan de Dijkgraaflaan. De gemeente ontvangt van het waterschap een bijdrage van € 36.000,-. De gemeente Woerden vervangt een duiker aan de Veldbloemenlaan en ontvangt een bijdrage van € 29.000,-. De huidige duiker wordt vervangen door een grotere duiker die niet meer onder water ligt. Zo kan kroos beter wegstromen en kan er meer water bij hevige neerslag worden afgevoerd.

Schoonhoven

In Schoonhoven gaat de gemeente Krimpenerwaard twee onderzoeken doen om het watersysteem in Schoonhoven-Oost te verbeteren en de oevers langs Tiendweg op te knappen. Ook hier is een overeenkomst gesloten. De gemeente ontvangt hiervoor € 25.000,- van het waterschap.

Houten

Tijdens een bestuurlijk overleg in november 2022 hebben hoogheemraad Els Otterman en wethouder Wouter van den Berg van Houten een overeenkomst getekend. De gemeente gaat aan de slag met het afkoppelen van schoon regenwater van de riolering in de wijken Goudmos en Houten-Zuid.

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein en het waterschap hebben op 22 november 2022 twee samenwerkingsovereenkomsten getekend. De eerste gaat over het gezamenlijke onderhoud van watergangen in de gemeente. De tweede overeenkomst betreft maatregelen en investeringen, om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Hoogheemraad Nanda van Zoelen en wethouder John van Engelen tekenden beide overeenkomsten. De gemeente ontvangt een bijdrage van totaal € 50.000,- voor het verbeteren van het peilbeheer in Rijnhuizen. Deze wijk wordt komende jaren getransformeerd naar een woonwijk. Dan is het beter om waterinlaten en een uitstroomvoorziening naar het Merwedekanaal aan te leggen.

Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede ontvangt een bijdrage van € 45.000,- van het waterschap voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Stadspark. Hierdoor wordt een stap gemaakt naar het klimaatbestendig maken van het bebouwd gebied. Hoogheemraad Els Otterman en wethouder Wil Kosterman zetten hun handtekening op 28 november 2022.

De Bilt en Rhenen

Ook gemeente De Bilt en Rhenen hebben beiden een project ingediend. De Bilt krijgt financiële ondersteuning voor een duurzame en klimaatadaptieve inrichting van de wijk La Plata. De gemeente Rhenen helpen we om wateroverlast te voorkomen rondom de Irenestraat in Elst.