Officiële aftrap project Samen werken aan levendige boerensloot in Utrecht-West

Gepubliceerd op 19 september 2014

Onlangs is het proefproject de levendige boerensloot in de Lopikerwaard en De Venen (Utrecht-West) officieel gestart. De aftrap vond plaats bij de sloot van één van de deelnemende agrariërs, de familie Bogaard in Polsbroek. Ook zijn vrijwilligers uit de streek begonnen met het monitoren van de ecologische effecten van het andere slootonderhoud.
Onderhoud aan sloten blijft nodig, maar kale slootkanten zonder waterplanten op de kant zijn verleden tijd. Dit draagt bij aan een gezamenlijk belang: een goed en gezond watersysteem.
Doel van het project is om in 2014 en 2015 samen met agrarische natuurverenigingen te oefenen met Groen-Blauwe diensten, om boerensloten natuurvriendelijker te beheren.

Meten is weten

De verwachting is dat hierdoor meer planten en dieren en in en om de sloot komen. Om hier zicht op te krijgen worden de effecten van het onderhoud door zes vrijwilligers uit de streek, samen met de boeren bijgehouden. Dit is nieuw voor de vrijwilligers en het waterschap. Daarom is gezamenlijk een eerste veldmeting gedaan. Zo is duidelijk geworden hoe en wat er precies gemeten wordt, zodat er over een paar duidelijk wordt wat het effect is.

Betrokkenheid vrijwilligers en agrariërs

Hoogheemraad Jan Kromwijk is enthousiast over het project: “Het is bijzonder om een grote groep vrijwilligers te zien die het monitoren van ecologisch beheerde boerensloten eigen proberen te maken. Deze inzet is ook een stuk waardering voor die agrarische ondernemers, die zich extra inzetten om deze sloten ecologisch te beheren.”


Officiële start van het project levendige boerensloot. Vlnr Annette van Schie, projectleider waterschap, Harold Vlooswijk, projectleider loket Groen Blauwe Diensten en hoogheemraad Jan Kromwijk van het waterschap
Officiële start van het project levendige boerensloot. Vlnr Annette van Schie, projectleider waterschap, Harold Vlooswijk, projectleider loket Groen Blauwe Diensten en hoogheemraad Jan Kromwijk van het waterschap
Start monitoring ontwikkeling ecologie in sloten door vrijwilligers

Start monitoring ontwikkeling ecologie in sloten door vrijwilligers