Spannende tijden, Groen Blauwe Diensten in de aanvraagfase

Deze zomer dienen de vier nieuwe agrarische collectieven hun gebiedsaanvraag voor Groen Blauwe Diensten in bij de provincie. In deze gebiedsaanvraag staan de geplande beheerdiensten in het agrarische gebied voor de komende zes jaar. Nieuw is dat de aanvraag collectief is en dat er nu ook waterbeheerdiensten kunnen worden uitgevoerd. Het waterschap speelt hierop in door in totaal voor zes jaar € 1.500.000,=aan cofinanciering voor waterdiensten beschikbaar te stellen. De andere helft betaalt de EU.

In het gebied van het waterschap zijn vier collectieven gevormd:1. Rijn, Vecht & Venen; 2. Rijn, Gouwe Wiericke; 3. Lopikerwaard; 4. Utrecht Oost.

Spannend proces

Het is een spannend proces dat niet vanzelf gaat. Gaat het de collectieven lukken om een gebiedsaanvraag in te dienen met Blauwe Diensten die ook aan de Europese regelgeving voldoet? Na de zomer is dit waarschijnlijk duidelijk, omdat de aanvragen dan getoetst moeten zijn.

Door de samenwerking al vroeg op te zoeken, zitten de collectieven en het waterschap op één lijn. De levendige boerensloot is waar we gezamenlijk naar toe werken. Gezond water, meer leven in de sloot en meer planten in en langs de vele slootranden. Met enthousiaste agrariërs hebben we vorig jaar en dit jaar al geoefend door natuurvriendelijk te baggeren, in combinatie met natuurvriendelijk slootschonen, als beheerpakket weg te zetten.

Collectieven als ingang

Het waterschap hoopt met alle collectieven in zijn gebied een start te maken met waterbeheerdiensten en dit verder uit te breiden. De vier collectieven zijn voor het waterschap een ingang naar alle agrarische grondeigenaren in het gebied. Dat is handig, omdat meer dan 90% van het water van De Stichtse Rijnlanden boerensloot is. Er liggen veel kansen in deze nieuwe samenwerking om samen te werken aan gezond, levendig water. En daar heeft het waterschap ook de nodige medefinanciering voor over.