Praktisch aan de slag met schoon water in de fruitteelt

Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor heeft het waterschap voor de periode 2017-2020 opnieuw het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt' getekend met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), kring Midden-Nederland en de provincie Utrecht.

Loket Erfemissie

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Met toolboxkaarten, filmpjes, de erfemissiescan en het Loket Erfemissie Gewasbescherming werken partijen binnen Toolbox Emissiebeperking aan het verminderen van emissie. Het Loket Erfemissie dat in 2017 is geopend, blijft ook in 2018 functioneren. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Andere innovaties

De fruitteelt ziet ook andere mogelijkheden om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren. De maatregelen bestaan uit driftreducerende spuittechnieken, gebruik van windschermen en een gerichte gewasbeschermingsmiddelenkeuze.


Convenant

Diverse partijen hebben voor de nieuwe periode 2017-2020 een convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' 2.0 getekend.

Zie ook

Meer informatie over Innovaties in het kwadraat.

Film Innovaties in het Kwadraat, perenteelt

De film 'Innovaties in het Kwadraat, perenteelt' laat zien waarom het waterschap het belangrijk vindt om mee te doen aan het KRW-innovatieproject 'Innovaties in het kwadraat'.

Rapport Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht

Download het rapport Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht.