Fruitttelers krijgen toolbox voor schoon water

Gepubliceerd op 27 januari 2014

Deze week ontvangen 250 fruittelers in het werkgebied van het waterschap de Toolbox Emissiebeperking. De toolbox geeft de fruittelers allerlei praktische informatie om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. De toolbox wordt aangeboden door de provincie Utrecht, de NFO en De Stichtse Rijnlanden.

Convenant

In 2012 hebben waterschap, provincie en NFO het convenant "Schoon water Utrechtse fruitteelt” ondertekend. Doel van het convenant is om de waterkwaliteit te verbeteren, in combinatie met de ontwikkeling van een duurzame fruitteelt. In het convenant staan maatregelen beschreven om de te voorkomen dat gewasberschermende middelen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het gaat bijvoorbeeld om spuittechnieken die het verwaaien van het beschermingsmiddel voorkomen, het gebruik van windschermen en een gerichte keuze van gewasbeschermingsmiddelen.
De partijen bieden de toolbox aan om fruittelers handvatten te geven om met deze maatregelen aan de slag te gaan.

Meer informatie

De toolbox heeft een eigen website, waar alle informatie over het onderwerp bij elkaar staat: www.toolboxwater.nl.


Zie ook