Informatie op maat voor bedrijven

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante watergerelateerde informatie voor bedrijven.

Calamiteit of overlast melden

Wilt u een calamiteit melden? Of heeft u overlast? Neem contact met ons op.

Lozen op riool of oppervlaktewater

Lozingen op het riool of oppervlaktewater kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom gelden hiervoor regels.

Belastingen

Uw bedrijf betaalt zuiveringsheffing en/ of verontreinigingsheffing aan het waterschap. U kunt de aangifte daarvoor ook digitaal doen. Het innen van waterschapsbelastingen gebeurt door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Tijdelijk onttrekken grondwater

U wilt tijdelijk grondwater onttrekken? Soms kunt u volstaan met een melding, soms heeft u een vergunning nodig van het waterschap. Lees er meer over.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken. In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied. Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water.

Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.