Agrarisch werk langs de sloot en aan de dijk - Teeltvrije zone

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar we voor staan. Controle op naleving van wet- en regelgeving van agrarische activiteiten langs water of een dijk helpt om dit te waarborgen. De controles worden rijdend en vanuit de lucht uitgevoerd.

Verontreinigd water - meld het!

Meststof of gewasbeschermingsmiddel in het water terechtgekomen? Bel zo snel mogelijk met de wachtdienst: (030) 634 57 00

Voorbereiding geeft zekerheid - alles wat u moet weten over teelt-, mest- en spuitvrije zones

Duidelijkheid voor boeren en loonwerkers

Er zijn regels  opgesteld voor het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op percelen naast watergangen. Deze regelgeving geeft u duidelijkheid over wat langs de waterkant mag worden toegepast en wat niet. Het doel is om te voorkomen dat er verontreinigende stoffen in of langs het oppervlaktewater terecht komen.

Schoon water en teelt-, mest- en spuitvrije zone in de landbouw dragen bij aan:

  • Gezonde waterkwaliteit voor planten en dieren;
  • Aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen;
  • Biodiversiteit langs het water.

Zorgplicht, voorbeelden en meest gestelde vragen

Wet- en regelgeving

Afstand voor spuit- en mestvrije zone

Gewas Afstand
Grasland 50 cm
Braakliggend land 50 cm

Afstanden teeltvrije zone Activiteitenbesluit

Gewas Afstand
Aardappelen, uien, wortelen, bollen, prei, asperges, aardbeien 150 cm (of 100 cm)
Vaste planten en bomen (bij neerwaartse bespuiting) 150 cm

Appel, peer, pit- en steenvruchten (zijwaartse bespuiting) *

* Bij drift reducerende techniek van 90% of biologische teelt geldt

450 cm

300 cm

Granen en graszaad 50 cm
Overige gewassen (bieten, snijmais) 50 cm

Contact

De heer A. van Rijswijk, team Toezicht & Handhaving, is uw contactpersoon en bereikbaar op telefoon (030) 634 57 00 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl