Sterke Lekdijk

Onze belangrijkste dijk moet uiterlijk in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen van de Waterwet. In 2023 hebben we berekend dat 14,4 van de 55 kilometer dijk aan de normen voldoet.

Om het werk behapbaar te houden is het project opgeknipt in zeven deeltrajecten. Elk traject heeft eigen kenmerken en bodemgesteldheid. Per traject bepalen we samen met omwonenden en grondeigenaren de meest passende oplossingen voor een veilige dijk in hun leefomgeving. Het project Sterke Lekdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.