Muskusratten

Ons waterrijke gebied is een ideale leefomgeving voor muskusratten. Dijken zijn voor hen plaatsen waar ze een veilig hol kunnen graven. De gangenstelsels die muskusratten graven kunnen een dijk instabiel maken. Om de dijken te beschermen, hebben we de wettelijke taak om de muskusratten te bestrijden. Dat doen we samen met vijf andere waterschappen.

In 2023 vingen onze medewerkers in het veld 2806 muskusratten. Het jaar ervoor werden 2530 muskusratten gevangen. De meeste muskusratten zijn gevangen in het westelijke en noordwestelijke deel van ons gebied. Dat is niet onlogisch: daar bevinden zich de meeste sloten en kleinere dijken en kades. Afgezet tegen het aantal sloten en andere watergangen in ons gebied, is er in 2023 één muskusrat per vier kilometer sloot gevangen. Daarmee blijft het veiligheidsniveau hoog.