Actie muskusrattenbeheer Krimpenerwaard

Van maandag 9 oktober houdt het waterschap in de Krimpenerwaard een grootschalige actie om muskusratten te bestrijden. Tien weken lang voeren zo'n honderd muskusrattenbeheerders uit heel Nederland controles uit in en rondom de watergangen om muskusratten te vangen.

Verschillende waterschappen uit Nederland werken dan intensief samen om de bijna 5000 km watergang te bewerken in de Krimpenerwaard. Dit doen we voor de veiligheid van bewoners in het Krimpenerwaard gebied en voor de biodiversiteit in de toekomst.

Bekijk hier het persbericht van de Krimpenerwaard actie.

Aanleiding

krimpenerwaard-e1545490447468

De Krimpenerwaard heeft al jaren last van een te hoge populatie muskusratten. Dat is niet vreemd, want dit gebied is een walhalla voor muskusratten. Omsloten door rivieren, veel natuur en weinig verkaveling. En de zachte grond in het veenweidegebied is voor de muskusrat ideaal om gangenstelsels en holen in te graven.

Ondanks alle inspanningen van het team in de afgelopen jaren veert de populatie steeds weer op. Uit onderzoek blijkt dat het resultaat van de bestrijding hand in hand gaat met de intensiteit van de bestrijding. Daarom hebben we hulp gevraagd aan andere waterschappen. En met succes! Maar liefst honderd muskusrattenbeheerders uit heel het land komen de komende tien weken het vaste team een handje helpen. Samen speuren ze bijna 5000 kilometer aan watergangen af op zoek naar sporen van muskusratten.

Waarom we muskusratten bestrijden

12 man langs sloot

Muskusratten zijn schadelijk voor onze dijken en de biodiversiteit. Een muskusrat verzet maar liefst 13 kruiwagens grond per jaar en vormt daarmee een grote bedreiging voor onze dijken. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken waardoor deze verzwakken. Dat is weer gevaarlijk voor mensen, vee en transportmiddelen. Ze eten planten als riet en lisdodde en verdringen daardoor inheemse diersoorten. Zonder ingrijpen kan de muskusrat zich volop vermenigvuldigen en komt de (water)veiligheid in Nederland in gevaar.

De waterschappen hebben de wettelijke taak om de muskusrat te bestrijden. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina van Muskusrattenbeheer.

Contact

Vraag & antwoord

Waarom zie ik verschillende bedrijfsauto’s en bedrijfskleding?

Van Friesland tot Noord-Brabant; uit heel het land bieden beheerders de helpende hand om de populatie muskusratten terug te dringen. Zij werken voor andere waterschappen en hebben dus andere bedrijfskleding en andere auto’s.

Is dit wel nodig?

Ondanks alles inspanningen veert de populatie steeds weer op in de Krimpenerwaard. De cijfers liegen niet en als we er niks aan doen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Eén muskusrat verzet maar liefst 13 kruiwagens grond per jaar en daarmee vormt de muskusrat een bedreiging voor onze dijken en oevers. Zo ontstaan er onzichtbare valkuilen voor mensen, vee en vervoersmiddelen.

Hoeveel muskusratten leven er in het Krimpenerwaard gebied?

Er zijn naar schatting 5000-6000 muskusratten in het gebied aanwezig.

Hoe groot is het Krimpenerwaard gebied?

Het gebied is van de zuidzijde van Gouda tot aan Lekkerkerk en van Krimpen a/d IJssel tot aan Schoonhoven en wordt omsloten door de Hollandsche IJssel, de Lek en de Vlist.

Hoe worden muskusratten gevangen?

Het vangen van muskusratten gebeurt met de grootste zorgvuldigheid door speciaal hiervoor opgeleide beheerders. De dieren worden gevangen met goedgekeurde klemmen. We werken volgens de landelijk afgesproken gedragscode voor bestrijding van muskus- en beverratten.

Is er geen schade aan de natuur als er zo veel bestrijders in het gebied rondlopen?

We hebben in het gebied goede afspraken met zowel agrariërs als natuurorganisaties. Daarnaast hebben we vanuit de provincie ontheffing om alle gebieden te mogen betreden.

Is dit een eenmalige actie?

Onderzoek wijst uit dat de bestrijding van muskusratten hand in hand gaat met de intensiteit van de bestrijding. Dit is de eerste keer dat we dit op deze manier doen en voor nu is het dan ook een eenmalige actie. Als de actie succesvol is en de populatie zakt, dan kan het best zo zijn dat deze manier van werken vaker zal worden ingezet.

Hebben jullie een vergunning?

Ja, wij hebben een beschikking van provincie Zuid-Holland Wet natuurbescherming – Beheer en schadebestrijding, waarbij besloten is tot: Het geven van een opdracht (ex artikel 3.18, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aan de bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland) om de omvang van de populatie van de muskusrat en beverrat in de provincie Zuid-Holland te beperken. Ook zijn er afspraken gemaakt met het Agrarisch Collectief.