Praktisch aan de slag met schoon water in de fruitteelt

Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor heeft het waterschap het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt' getekend met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), kring Midden-Nederland en de provincie Utrecht.

Andere innovaties

De fruitteelt ziet ook andere mogelijkheden om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren. De maatregelen bestaan uit driftreducerende spuittechnieken, gebruik van windschermen en een gerichte gewasbeschermingsmiddelenkeuze.


Convenant

Diverse partijen hebben het convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' getekend.

Film Innovaties in het Kwadraat, perenteelt

De film 'Innovaties in het Kwadraat, perenteelt' laat zien waarom het waterschap het belangrijk vindt om mee te doen aan het KRW-innovatieproject 'Innovaties in het kwadraat'.

Zie ook

Meer informatie over Innovaties in het kwadraat.

Rapport Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht

Download het rapport Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht.