Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. De werkzaamheden in de Uiterwaard zijn afgerond en het gebied is weer opengesteld. De werkzaamheden aan de dijk zijn gestart. We  verwachten eind 2024 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

We zijn begonnen!

omleiding Salmsteke

Dijkversterking bestaat uit de herinrichting van de Uiterwaard en de werkzaamheden aan de dijk. Een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit waar we trots op mogen zijn.

Uiterwaard

We  hebben een natuurgeul aangelegd, inclusief een gescheiden deel waarin je veilig kunt zwemmen. Over twee jaar wordt gekeken of de plas officieel zwemwater wordt. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere soorten grassen, waarbij ook wandelroutes voor hondenuitlaters worden uitgezet.

Momenteel liggen er nog gronddepots in de uiterwaard. Deze gebruiken we voor het versterken van de dijk. In 2024 zijn deze depots verwerkt in de dijk.

Dijk

Aan de binnen en buitenkant van de dijk halen we de bovenlaag weg, en vervangen dit door erosiebestendige klei. Ook brengen we aan de binnenkant van de dijk schermen aan tegen piping. Piping is wanneer water dat onder de dijk doorloopt, zand meeneemt. Hierdoor wordt de dijk zwakker, en met een scherm houden we dit tegen.


Bij het Veerhuis brengen we twee damwanden langs de weg aan, omdat hier direct aan de dijk huizen staan. Er is hier daarom geen ruimte voor een oplossing in grond.

Planning

De werkzaamheden aan de uiterwaard zijn afgerond. De werkzaamheden aan de dijk zijn begonnen in juni 2023 en lopen door tot eind 2024.

Uitvoering ‘kistdam’

Vanaf maandag 7 augustus starten wij met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de kistdam, ter hoogte van het veerhuis (Lekdijk Oost 9). Een ‘kistdam’ houdt in dat er zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de dijk een damwand wordt geplaatst. Op deze plek worden dit stalen damwanden. We maken hier een kistdam, omdat de dijk op deze plek de meeste versterking nodig heeft. De dijk is hier het smalst. En op deze plek, kunnen wij aan de buitenkant van de dijk geen versterkende kleilaag aanbrengen, doordat het Veerhuis hier staat.

Start van de werkzaamheden

Vorig jaar zomer tot en met november hebben we de buitenzijde van de dijk versterkt met nieuwe, erosiebestendige klei en hebben we bij het Veerhuis stalen damwanden aangebracht. De afgelopen wintermaanden hebben we ons vervolgens gericht op de voorbereidingen voor de volgende fase: het aanbrengen van het Prolock Filterscherm, de stalen damwanden en overige werkzaamheden aan de binnenzijde van de dijk.

Vanaf 11 maart tot en met 31 maart worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het kappen van de bomen aan de binnenzijde van de dijk, het verwijderen van obstakels en de omheining langs de dijk. Ook plaatsen we bouwhekken onderaan de dijk, op de werkgrens. Vanaf 11 maart kunt u meer bouwverkeer op en rond de dijk verwachten.

In onze meest recente nieuwsbrief kunt u alle ontwikkelingen van onze komende werkzaamheden vinden. De nieuwsbrief kunt u vinden op onze documentenpagina onder het kopje nieuwsbrief.

Wegafsluiting van 1 april t/m 21 april (fase 1)

Fase 1

Uitgangspunten tijdens fase 1 en 2

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid: Doorgaand verkeer wordt omgeleid met gele omleidingsborden. De hoofdomleidingsroute voor auto's loopt via de Radiolaan door Lopikerkapel richting de N210. Fietsers worden omgeleid via de Oudeslootseweg. De wegafsluiting en omleidingsroutes gelden ook ’s avonds en in het weekend.
  • Direct aanwonenden altijd doorgang: Direct aanwonenden houden doorgang door het werkvak op vertoon van een doorgangskaart. Deze doorgangskaarten bezorgen wij per post. Daarnaast zorgen wij ervoor dat leveranciers, bezoek, postbezorgers en de vuilnisophaaldienst uw woning kan bereiken. Verdere bereikbaarheid op detailniveau wordt per fase persoonlijk afgestemd met de direct aanwonenden.
  • Verkeersregelaars: Op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 16.00 uur staat er aan beide zijden van de wegafsluiting een verkeersregelaar om doorgaand verkeer om te leiden en/of instructies te geven over de desbetreffende bereikbaarheid.
  • Salmsteke bereikbaar: Op het schrikhek ter hoogte van de Rolafweg Zuid of Jaarsveld (afhankelijk van de locatie van de wegafsluiting) en op de gele omleidingsborden geven we aan via welke route Salmsteke bereikbaar is.
  • Polsstokvereniging en het voetveer: De polsstokvereniging en het voetveer blijven gedurende de uitvoeringsperiode altijd bereikbaar. Afhankelijk van de locatie van de wegafsluiting zal dit, of vanaf de kant van de Rolafweg Zuid, of via Jaarsveld zijn.
  • Hulpdiensten altijd doorgang: Hulpdiensten houden te allen tijde doorgang door het werkvak. De aanrijroutes zijn nauw met hen gecommuniceerd.

Wegafsluiting van 17 april t/m 3 november (fase 2)

omleidingsroutes fase 2 22 april tot en met 3 november

Schade

Ontstaat er bij de werkzaamheden voor de dijkversterking onverhoopt schade aan uw eigendommen? Lees in onze factsheet schade hoe dit zo snel mogelijk bij ons gemeld kan worden.

Actueel

Contactpersoon

Foto Joosje Bachman
Joosje Bachman
Omgevingsmanager

Voorlopig Ontwerp Salmsteke

Project Salmsteke is aangekomen bij het Voorlopig Ontwerp. Bekijk de plannen via de interactieve viewer.

Bekendmakingen

Hier vindt u de kennisgevingen voor dit deeltraject, zoals gepubliceerd op Overheid.nl en op de website van ons waterschap onder Bekendmakingen - HDSR:

Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

Status: Afgelopen

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase

Status: Afgelopen

2023: Realisatiefase uiterwaard

Status: Afgelopen

2023 - 2024: Realisatiefase dijk

Status: Huidig

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Schade

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling.

Overzicht van het plangebied

Het traject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Overzichtskaart dijkversterkingstraject Salmsteke november 2021

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Salmsteke is er geen sprake meer van conditionerende onderzoeken. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken bij Sterke Lekdijk kunt u vinden via onderstaande link.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Bij het deeltraject Salmsteke wordt onderzocht of de innovatie Prolock Filterscherm kan worden toegepast.

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Animatie versterking Lekdijk

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.