Jaarsveld - Vreeswijk


Het dijkversterkingstraject loopt van Beatrixsluis in Nieuwegein tot aan het dorp Jaarsveld. Dit beslaat een totale lengte van 13 km. De Lekdijk in het gebied is erg groen en een gedeelte van de uiterwaarden maakt deel uit van een Natura 2000-gebied. Bij de dijkversterking kijken we hoe we veiligheid kunnen combineren met recreatie, natuur en mobiliteit. Het project is in 2020 opgestart met een verkenningsfase en loopt door tot 2028.

Actueel

Contact

Marloes-Springer
Marloes Springer
Omgevingsmanager

Nota Kansrijke Oplossingen

Lekdijk Vreeswijk

Het project Jaarsveld-Vreeswijk heeft de Nota Kansrijke Oplossingen gereed. U kunt de nota bekijken op deze website.

Nota Kansrijke Oplossingen

Bewoners, de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben samen met ons nagedacht over de drie meest kansrijke oplossingen. In de Nota Kansrijke Oplossingen leest u meer over deze oplossingen voor de dijkversterking.

Planning

2020 - 2022: Verkenningsfase

Status: Huidig

2023 - 2025: Planuitwerkingsfase

Status: Aankomend

2025 - 2028: Realisatiefase

Status: Aankomend

Veiligheidsopgave

Op het traject Jaarsveld - Vreeswijk moet rond Vreeswijk de dijk worden verhoogd. Op de rest van het traject moet een combinatie van piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) worden aangepakt. De veiligheidsopgaven worden toegelicht in onderstaande video’s.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Jaarsveld en Vreeswijk kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie.

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over.

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten.
De beste oplossing blijft over.