Veldonderzoek naar dieren- en plantenwereld tussen Jaarsveld en Vreeswijk

Tussen maandag 12 en vrijdag 16 december doet het waterschap veldonderzoek op en rond de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Het onderzoek is nodig om precies te weten hoe geschikt het gebied is voor planten, bloemen en dieren om in te leven. Door dit onderzoek kunnen we hier bij de geplande dijkversterking zoveel mogelijk rekening mee houden. En kan overlast voor de natuur zoveel mogelijk worden voorkomen.

Waarom is veldonderzoek nodig en wat onderzoeken we?

We onderzoeken welke planten, bloemen en dieren er in het gebied leven of kunnen leven. Zo zoeken we onder andere naar sporen en/of verblijfplaatsen van vogels, bevers, boommarters en steenmarters. Door het onderzoek weten we welke maatregelen nodig zijn om de planten, bloemen en dieren tijdens de dijkversterking zoveel mogelijk te beschermen en overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door het doen van aanvullend onderzoek of het wel of niet werken in bepaalde periodes.

Geen boringen, misschien wel inspectie van privéterrein nodig

Het bureau WSP voert de onderzoeken uit. Bij dit veldonderzoek is het niet nodig boringen te doen. Wel moeten we misschien inspecties doen op privéterrein. Wij doen ons uiterste best iedereen van tevoren toestemming hiervoor te vragen.

Blijf op de hoogte van de plannen via onze website en de digitale nieuwsbrief

In 2023 start de planuitwerkingsfase voor de versterking van het dijktraject tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Via onze website Jaarsveld - Vreeswijk blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Via de button ‘Blijf op de hoogte’ kunt u zich ook aanmelden onze digitale nieuwsbrief.

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het veldonderzoek of over het dijkversterkingsproject Jaarsveld – Vreeswijk? Neem dan contact met ons op via sterkelekdijk@hdsr.nl. Of bel met onze omgevingsmanager Marloes Springer via 06 – 22 70 61 04.