Waterschap presenteert ontwerp dijkversterking; wat vindt u ervan?

Op donderdag 7 juli 2022 heeft het waterschap de plannen voor de dijkversterking tussen Jaarsveld en Vreeswijk in een goed bezochte inloopbijeenkomst in het Zendstation te Lopikerkapel gepresenteerd.

Samenwerken aan één ontwerp

De Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk wordt de komende jaren versterkt, zodat deze klaar is voor de toekomst. Het waterschap wil de dijkversterking aangrijpen om tegelijkertijd de omgeving mooier te maken. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met bewoners, agrariërs, verenigingen, de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan één integraal ontwerp: het Voorkeursalternatief.

Hoe ziet het Voorkeursalternatief eruit?

Met het uitvoeren van waterveiligheidsmaatregelen en door invulling te geven aan wensen en ideeën vanuit het gebied, voegen we samen met onze gebiedspartners een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van de dijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Ons motto is ‘een krachtige en herkenbare dijk, betekenisvol in stad en landschap’.

Op hoofdlijnen ziet het Voorkeursalternatief er als volgt uit:

  • We streven naar een dijk met een zoveel mogelijk eenduidig dwarsprofiel, die goed te beheren is. Hiervoor wordt aan beide kanten van de dijk een beheerstrook aangelegd.
  • We gebruiken zoveel mogelijk oplossingen in grond, vanwege duurzaamheid en het anticiperen op uitbreiding in de toekomst.
  • Waar er weinig ruimte is, passen we ondergrondse oplossingen in de dijk toe. Hiermee beperken we zoveel mogelijk de overlast en impact op landbouwbedrijven en eigenaren.
  • We richten het buitentalud zoveel mogelijk in als bloemrijke dijk. Daarnaast benutten we de mogelijkheden op het gebied van natuur en streven we naar verbetering van de ecologische kwaliteit op de dijktaluds die aan de kant van de rivier liggen.
  • We zorgen voor een fiets- en wandelvriendelijke weginrichting, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Het toevoegen van aantrekkelijk rustpunten hoort daarbij, zoveel mogelijk gekoppeld aan cultuurhistorisch belangrijke punten en objecten en plekken waar je van het uitzicht kunt genieten.


De plannen bekijken

Het volledige Voorkeursalternatief bekijkt u via deze link Dijkversterking Jaarsveld - Vreeswijk (arcgis.com). De nota Voorkeursalternatief en de bijbehorende milieueffectrapportage (mer deel 1) zijn ook als PDF op te vragen via Sterkelekdijk@hdsr.nl.

Laat weten wat u van het Voorkeursalternatief vindt

Het waterschap hoort graag wat u van het Voorkeursalternatief vindt. Wat is er goed aan het ontwerp? Heeft u suggesties voor verbetering en zijn uw zorgen en wensen goed meegenomen?

U kunt op de plannen reageren tot 1 september. Hiervoor kunt u een mailbericht sturen naar Sterkelekdijk@hdsr.nl, onder vermelding van ‘VKA Jaarsveld-Vreeswijk’.

Hoe gaan we verder?

In het najaar wordt het Voorkeursalternatief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. We maken dan ook afspraken met onze gebiedspartners over de samenwerking bij het verder uitwerken van de plannen. U krijgt in het najaar ook een antwoord op uw reactie.

Begin volgend jaar, in 2023, starten we met het uitwerken van plannen. Dan vinden ook de eerste gesprekken over grondverwerving plaats. Pas in 2025 gaat de eerste schop in de grond.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over onze plannen?  Neemt u gerust contact op met de omgevingsmanager van dit project, Marloes Springer. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 22 70 61 04 of via
e-mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl.