Polsbroek

Eén van de routes van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) loopt door de Lopikerwaard en langs Polsbroek. Polsbroek, de grootste flessenhals in deze route, wordt als eerste aangepakt. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg, vormen een knelpunt in de wateraanvoer.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hier gaan we ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeteren, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

De online presentatie over de werkzaamheden

In deze presentatie informeren we u over het ontwerp van de nieuwe brug, de planning en de manier waarop u op de hoogte kunt blijven van de voortgang van de werkzaamheden.

Planning

30 juni 2020: projectplan vastgesteld

Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor de communicatie maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Die kunt u downloaden op uw telefoon. De link naar de app vindt u onder 'Meer informatie en documenten'.

In deze fase werkt de aannemer de plannen verder uit, vinden onderzoeken plaatsen en gesprekken met de omgeving.

In de online presentatie informeert de aannemer u over het  uiteindelijke ontwerp, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunnen blijven tijdens het project.

Medio oktober starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

Tijdens deze (online) avond informeert de aannemer u over de  manier van uitvoering, de planning en de gevolgen voor bijvoorbeeld het verkeer.

Begin 2022: start werkzaamheden Slangeweg

De plannen voor Polsbroek op kaart

De plannen voor Polsbroek op de kaart

Op de illustratie ziet u de plannen voor Polsbroek. Het gaat om de aanleg van een bypass, verbreding van de Lange en Verlegde Vliet en aanpassing van kunstwerken zoals een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg.

In de plannen hanteren we de volgende randvoorwaarden:

- overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken;   
- woningen blijven bereikbaar; 
- rekening houden met bereikbaarheid (vervoers)bedrijven;
- tijdens de werkzaamheden doorgang voor alle typen verkeer, waarbij wel enige vertraging kan optreden.

Naast dit project, gaat het waterschap ook werkzaamheden uitvoeren aan de kade langs langs de Grote Kerkvliet. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

Meer informatie en documenten

Hier vindt u de documenten die over het project zijn gemaakt:

  • De link naar de BouwApp van de aannemer
  • Het projectplan, het inspraakrapport en de bijlagen die op 30 juni 2020 zijn vastgesteld door het bestuur
  • De video-presentatie over de plannen door Martijn Oosting
  • De nieuwsbrief van juni 2019

Contact

Voor meer informatie over de planning en de impact van de werkzaamheden op de omgeving, kunt u contact opnemen met Patricia van der Doorn, omgevingsmanager van Dura Vermeer: T (06) 4339 6969 of E: p.v.d.doorn@duravermeer.nl

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van het waterschap Miriam Duijkers, T (06) 1161 4726 of miriam.duijkers@hdsr.nl