Polsbroek

Eén van de routes van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) loopt door de Lopikerwaard en langs Polsbroek. Polsbroek, de grootste flessenhals in deze route, wordt als eerste aangepakt. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg, vormen een knelpunt in de wateraanvoer.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hier gaan we ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeteren, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Meer ruimte voor water

Nieuwe en bredere watergangen maken de aanvoer van meer water mogelijk.

Een nieuwe landbouwbrug

Een bredere watergang betekent ook dat bruggen moeten worden aangepast.

De nieuwe stuw bij de Slangeweg

Naast de nieuwe brug in de Slangeweg is ook een nieuwe stuw gebouwd.

De maatregelen op de kaart

Maatregelenkaart Lopikerwaard en Polsbroek aangepast

Artist impression van de nieuwe situatie bij de Slangeweg

Planning

30 juni 2020: projectplan vastgesteld

Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor de communicatie maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Die kunt u downloaden op uw telefoon. De link naar de app vindt u onder 'Meer informatie en documenten'.

In deze fase werkt de aannemer de plannen verder uit, vinden onderzoeken plaatsen en gesprekken met de omgeving.

In de online presentatie informeert de aannemer u over het  uiteindelijke ontwerp, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunnen blijven tijdens het project.

Medio oktober starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden begin januari, organiseerde de aannemer een informatiebijeenkomst.

De werkzaamheden starten op 10 januari 2022. De aannemer start met werkzaamheden in de polder ten noorden en zuiden van de Slangeweg. Vanaf april starten de werkzaamheden aan de verkeersbrug.

De duiker onder de weg gaan we vervangen door een nieuwe verkeersbrug waar meer water onderdoor kan stromen. Komende periode bouwt de aannemer ook de stuwen en landbouwbruggen af.

December 2022: Afronding werkzaamheden

De plannen voor Polsbroek op kaart

De plannen voor Polsbroek op de kaart

Op de illustratie ziet u de plannen voor Polsbroek. Het gaat om de aanleg van een bypass, verbreding van de Lange en Verlegde Vliet en aanpassing van kunstwerken zoals een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg.

In de plannen hanteren we de volgende randvoorwaarden:

- overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken;   
- woningen blijven bereikbaar; 
- rekening houden met bereikbaarheid (vervoers)bedrijven;
- tijdens de werkzaamheden doorgang voor alle typen verkeer, waarbij wel enige vertraging kan optreden.

Naast dit project, gaat het waterschap ook werkzaamheden uitvoeren aan de kade langs langs de Grote Kerkvliet. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

Contact

Voor meer informatie over de uitvoering en planning van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer: T (06) 06-1484 8777 of E: polsbroek@duravermeer.nl

Voor achtergrondinformatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsadviseur van het waterschap Arianne van Trigt, (06) 1161 4912 of arianne.van.trigt@hdsr.nl