Polsbroek

Eén van de routes van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) loopt door de Lopikerwaard en langs Polsbroek. De werkzaamheden in Polsbroek, de grootste flessenhals in deze route, zijn als eerste aangepakt en afgerond. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg, vormden een knelpunt in de wateraanvoer.

Het waterschap heeft verschillende maatregelen uitgevoerd om de waterdoorvoer te vergroten. Ook is de waterafvoer van de Vlist verbeterd, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Meer ruimte voor water

Nieuwe en bredere watergangen maken de aanvoer van meer water mogelijk.

Een nieuwe landbouwbrug

Een bredere watergang betekent ook dat bruggen moeten worden aangepast.

De nieuwe stuw bij de Slangeweg

Naast de nieuwe brug in de Slangeweg is ook een nieuwe stuw gebouwd.

De maatregelen op de kaart

Maatregelenkaart Lopikerwaard en Polsbroek aangepast

De nieuwe situatie bij knooppunt Polsbroek

Contact

Voor achtergrondinformatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsadviseur van het waterschap Arianne van Trigt, (06) 1161 4912 of arianne.van.trigt@hdsr.nl

Planning

30 juni 2020: projectplan vastgesteld

Status: Afgelopen

Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor de communicatie maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Die kunt u downloaden op uw telefoon. De link naar de app vindt u onder 'Meer informatie en documenten'.

In deze fase werkt de aannemer de plannen verder uit, vinden onderzoeken plaatsen en gesprekken met de omgeving.

In de online presentatie informeert de aannemer u over het  uiteindelijke ontwerp, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunnen blijven tijdens het project.

Medio oktober starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden begin januari, organiseerde de aannemer een informatiebijeenkomst.

De werkzaamheden starten op 10 januari 2022. De aannemer start met werkzaamheden in de polder ten noorden en zuiden van de Slangeweg. Vanaf april starten de werkzaamheden aan de verkeersbrug.

De duiker onder de weg gaan we vervangen door een nieuwe verkeersbrug waar meer water onderdoor kan stromen. Komende periode bouwt de aannemer ook de stuwen en landbouwbruggen af.

December 2022: Afronding werkzaamheden

Status: Huidig