Doorslagsluis weer open voor scheepvaart

Gepubliceerd op 28 april 2023

De Doorslagsluis in Nieuwegein is vanaf vrijdag 28 april om 15.30 uur weer open voor de scheepvaart. De sluis was gestremd vanwege werkzaamheden aan de sluis. De werkzaamheden in de sluis zijn klaar, de stremming is een paar dagen eerder dan gepland opgeheven.

Werkzaamheden Doorslagsluis

De sluis in de Doorslag in Nieuwegein was vanaf oktober 2022 gestremd. De oude sluis kampte met achterstallig onderhoud en is gerenoveerd. Ook is de doorstroming van water door de sluis vergroot. De sluis vormde een belemmering in de aanvoerroute van extra water naar West-Nederland. De sluishoofden zijn onder water weggehaald en het brughoofd is ingekort. Zo ontstaat onder water meer ruimte voor water.

De aannemer is in mei en juni nog bezig met afrondende werkzaamheden aan de Doorslagsluis.

Varen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Recreanten die varen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel krijgen nog wel te maken met de stremming van de Montfoortse brug. De draaibrug in Montfoort wordt gerenoveerd door Rijkswaterstaat. Deze werkzaamheden duren nog tot 18 mei 2023.


Naar de projectpagina

Op de projectpagina staat meer informatie over de werkzaamheden.

Doorslagsluis in Nieuwegein

Op deze luchtfoto zijn de werkzaamheden nog in volle gang.