Renovatie Doorslagsluis Nieuwegein van start

Gepubliceerd op 15 september 2022

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein.  Deze historische sluis kampt met achterstallig onderhoud en vormt een knelpunt in de aanvoerroute van extra water naar het westen. Het waterschap gaat de sluis renoveren en ervoor zorgen dat er meer water door de sluis kan. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de omgeving en het verkeer op de Herenstraat waarlangs de sluis ligt.

Wat betekent dat voor de omgeving?

Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is de Herenstraat gedurende de hele uitvoering tot en met eind mei 2023 gestremd. De omleidingsroute is met borden aangegeven. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar. Ook zal de omgeving tijdens de uitvoering hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid, trillingen en stof. Onze aannemer heeft vooraf maatregelen getroffen om de hinder te minimaliseren.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is een korte omleidingsroute ingesteld bij Huis de Doorslag. Op het deel van de Herenstraat waar wel fietsverkeer mogelijk is worden verkeersregelaars ingezet om voor zowel de bewoners als de passanten een veilige doorgang te houden.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige wateraanvoer

In droge tijden, zoals nu het geval is, voert het waterschap extra zoetwater aan naar West-Nederland om daar de verzilting tegen te gaan. Dat doen we met de KWA, de Klimaatbestendige Wateraanvoer. Een deel van dat water stroomt via de Doorslagsluis in Nieuwegein naar het westen. De huidige sluis is al een tijdje niet meer in gebruik, maar is wel een knelpunt voor de wateraanvoer.
Reden voor het waterschap om de sluis te gaan restaureren, als onderdeel van de capaciteitsuitbreiding van de hele KWA.


Meer weten?

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Martijn Oosting, martijnoosting@hdsr.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de werkzaamheden? Download dan de Bouw app in uw appstore! Zoek op ‘Doorslagsluis’ en voeg het project toe aan Favoriet, dan ontvangt u een melding als er nieuws is. Scannen van onderstaande qr-code kan ook.

QR-code

De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.