Een geslaagde informatieavond over baggeren

Na een zomerstop in het vaarseizoen gaat het baggeren weer van start in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De werkzaamheden worden uitgevoerd door J.P. Schilder en vinden onder andere plaats bij IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Hekendorp. Op 28 september organiseerden de aannemer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort. Gedurende de avond liepen 45 geïnteresseerden binnen die allemaal persoonlijk hun vragen konden stellen en uitgebreid te woord werden gestaan.

Van IJsselstein naar Haastrecht

In totaal wordt er 150.000 m3 baggerspecie uit Gekanaliseerde Hollandsche IJssel verwijderd. De werkzaamheden vinden plaats in vier fases. Fase drie gaat nu van start, waarbij er gebaggerd wordt vanuit Noord-IJsseldijk 123 in IJsselstein richting het westen tot en met Haastrecht. De overslaglocaties bij de Roba en net voorbij Marnemoende in IJsselstein waren al voor fase twee ingericht en deze worden ook weer gebruikt voor fase drie. Vanaf 7 oktober wordt daar de eerste baggerspecie afgevoerd.

Baggeren vanaf drijvende platforms op twee plekken tegelijk

Er wordt gebaggerd met een kraan boven op een drijvend platform (een ponton), daarvan heeft de aannemer twee sets in werking op twee verschillende locaties. De kranen zijn half elektrisch, waardoor ze stiller zijn en beter voor het milieu. Vanuit de kranen wordt de bagger in beunbakken gedaan, dat zijn drijvende bakken waar de baggerspecie in gaat. Deze beunbakken worden met sleepboten naar de overslaglocaties gevaren en vanuit daar overgeslagen in vrachtwagens. De vrachtwagens vervoeren de baggerspecie naar de Slufter. Omdat er gewerkt wordt met meerdere overslaglocaties zijn er minder transportbewegingen nodig en hoeven de bruggen tijdens het afvoeren niet open. Hierdoor wordt het verkeer niet gehinderd en hoeft er niet door woonkernen of steden gereden te worden met zwaar verkeer.

Wanneer komen jullie bij mij voor de deur?

Hoe diep is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel nu en hoe diep wordt er gebaggerd? Wanneer komen jullie bij mijn huis baggeren? Hoe zit dat eigenlijk met de ligplaatsen, moet mijn boot straks weg? Wordt er alleen gebaggerd of wordt er ook aan de beschoeiing gewerkt? Allemaal vragen die regelmatig door de omwonenden werden gesteld. Leuk was dat ook het waterschap en de aannemer wat feitjes leerden van de omwonenden. Zo wist een meneer te vertellen dat er voor het laatst is gebaggerd in 1956 door Rijkswaterstaat. Dat exacte jaartal was bij het waterschap niet bekend.

Teruglezen van de presentatie

Kon u niet aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst? Op de webpagina over baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt u de presentatie die op de informatieavond getoond werd en een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. Ook vindt u informatie over andere projecten van het waterschap in de regio, zoals de dijkverbetering GHIJ-Noord en dijk- en oeververbetering Willeskop.