Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het Raamwaterplan voor het Eiland van Schalkwijk, dat het waterschapsbestuur in februari 2015 heeft vastgesteld, bevat de kaders voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor het Eiland van Schalkwijk. Sinds de vaststelling zijn al enkele deelplannen gerealiseerd, zoals het gecombineerde waterbergings-/inundatiegebied Blokhoven.

Waterschap, gemeente, maar ook derden kunnen initiatief nemen voor de uitwerking van een deelplan met concrete maatregelen. Op deze pagina vindt u een kaart met een overzicht van alle deelplannen.

Projectenkaart Eiland van Schalkwijk

Deze kaart toont een overzicht van de deelprojecten uit het Raamwaterplan. Klik op een druppel voor meer informatie over deelprojecten in de planning (geel), in voorbereiding en uitvoering (oranje) en al uitgevoerde deelprojecten (groen).

P1010220

De Schalkwijksewetering in Schalkwijk

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk is een peilbesluit vastgesteld. Meer informatie over dit peilbesluit en de herzieningen vindt u op overheid.nl:

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

screenshot_raamwaterplan

Neem een kijkje in het digitale Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het is het beste te bekijken met de browsers Firefox of Chrome (niet op de mobiele telefoon).

Waterbergings/inundatiegebied Blokhoven

Waterbergingsgebied Blokhoven

Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven is het eerste project uit het Raamwaterplan dat is afgerond.

Nieuws

Meer weten?

Neem contact op met Arjan Koerhuis, telefoon: (030) 634 58 37, e-mail: arjan.koerhuis@hdsr.nl