Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het Raamwaterplan voor het Eiland van Schalkwijk, dat het waterschapsbestuur in februari 2015 heeft vastgesteld, bevat de kaders voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor het Eiland van Schalkwijk. Sinds de vaststelling zijn al enkele deelplannen gerealiseerd, zoals het gecombineerde waterbergings-/inundatiegebied Blokhoven.

Waterschap, gemeente, maar ook derden kunnen initiatief nemen voor de uitwerking van een deelplan met concrete maatregelen. Op deze pagina vindt u een kaart met een overzicht van alle deelplannen.

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk is een peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) vastgesteld. Meer informatie over dit peilbesluit en de herzieningen vindt u op overheid.nl:

Deelprojecten

Het waterschap wil op het Eiland van Schalkwijk een duurzaam en klimaat robuust watersysteem voor nu en de toekomst realiseren. Met deze koers als vertrekpunt is het “Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk” opgesteld. Dit plan is op 18 februari 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen). Na uitvoering van het plan moet het watersysteem op orde zijn.

Naast het integraal uitwerken van deelgebieden bevat het raamwaterplan enkele deelprojecten die separaat uitgevoerd worden. Op de onderstaande overzichtskaart zijn de verschillende deelgebieden weergegeven. En hieronder staan de projectenlijst. (De klikbare projecten zijn projecten waar een webpagina onder hangt. Van de andere projecten volgen deze nog.)

 • Gebiedsproces deelgebied Wijk, op te starten
 • Gebiedsproces deelgebied Blokhoven,  op te starten
 • Gebiedsproces deelgebied Pothoek, op te starten
 • Gebiedsproces deelgebied Kanaalzone, op te starten
 • Gebiedsproces deelgebied Vuylcop, op te starten
 • Bergingsplas Blokhoven, uitgevoerd
 • Verbreding Broekweg Zuid, uitgevoerd
 • Verbreden duikers Wetering Put, uitgevoerd
 • Waterbeh. van Garderen, uitgevoerd
 • Verbeteren watersysteem Tull en `t Waal, uitgevoerd
 • Kanaalsloot Goyerbrug-Spoorbrug, op te starten
 • Alternatieve aanvoer Spoorsloot, in voorbereiding
 • Bypass Marckenburgwetering, In voorbereiding

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Neem een kijkje in het digitale Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het is het beste te bekijken met de browsers Firefox of Chrome (niet op de mobiele telefoon).

Nieuws

Overzichtskaart deelgebieden

Het raamwaterplan bestaat uit verschillende deelgebieden, waarvoor aparte gebiedsprocessen doorlopen worden.

Meer weten?

Neem contact op met David Reurslag, telefoon: 030-2097238, e-mail: david.reurslag@hdsr.nl .