Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het waterschap werkt aan een Raamwaterplan voor het Eiland van Schalkwijk. De doelstelling is om nu en in de toekomst een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor het Eiland te realiseren.
Het waterschap heeft samen met u de waterknelpunten en -opgaven op het Eiland geïnventariseerd.
Een raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. Deze deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen. Uitwerking van deze deelplannen kunnen zowel vanuit het waterschap plaatsvinden, maar ook vanuit het initiatief van derden.

P1010220

De Schalkwijksewetering in Schalkwijk

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk

Hieronder vindt u meer in formatie over het peilbesluit.

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

screenshot_raamwaterplan

Het digitale Raamwaterplan kunt u het beste bekijken met de browsers Firefox of Chrome. Het Raamwaterplan is helaas niet te bekijken op de mobiele telefoon.

Uitwerking in watergebiedsplannen

Het waterschap is in 2014 begonnen met het watergebiedsplan Blokhoven.

Nieuws

Nieuwsbrief

Over het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk verschijnt ongeveer eens per jaar een nieuwsbrief. Wanneer de ontwikkelingen daarom vragen verschijnen er extra nieuwsbrieven.

Meer weten?

Neem contact op met  Marjan Holtman
Telefoon: (030) 634 59 11
E-mail: holtman.hm@hdsr.nl