Projectplan Meijevliet definitief vastgesteld

Gepubliceerd op 24 juni 2020

Om de afvoer van overtollig water in de Meijevliet te verbeteren gaat het waterschap een deel van de Meijevliet verbreden. Daarnaast komt er langs de Meijevliet een nieuwe natuurvriendelijke oever. Het ontwerp-projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’ heeft van 13 april t/m 22 mei ter inzage gelegen en is 16 juni 2020 ongewijzigd vastgesteld.

Rekening houden met natuur en cultuurhistorie

Langs het water gaat het waterschap, over een lengte van 2,5 kilometer, een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. In zo’n oever is er meer ruimte voor planten en dieren om te schuilen en zich voort te planten. Natuurvriendelijke oevers dragen zo bij aan een goede waterkwaliteit en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook komt er een vispassage tussen de Meijevliet en de Dwarswetering Noordzijderpolder.

Cultuurhistorische kade

In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische kade, die langs de Meijevliet ligt. De natuurvriendelijke oever wordt voor een groot deel parallel aan de Meijevliet gelegd, waardoor de landschappelijke waarde van de kade versterkt wordt. De eigenaren van de (aangrenzende) percelen zijn geïnformeerd over en betrokken bij het ontwerp.

Beroep

Het vastgestelde projectplan met bijbehorende stukken digitaal vindt u hiernaast. Een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen zes weken na bekendmaking beroep aantekenen bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.


Contact

Arjan Koerhuis
Arjan Koerhuis

Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen kunt u een (telefonische) afspraak maken met Arjan Koerhuis.

Zie ook:

De plannen aan de Meijevliet, zijn onderdeel van het raamwaterplan Bodegraven Noord.