Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. Hierdoor kunnen we het gebied in één keer oppakken, wat zorgt voor minder overlast. De verkenningsfase is opgestart in 2017 en naar verwachting is het project gereed in 2023.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Salmsteke? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten met betrekking tot het project Salmsteke.

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Planning

Verkenningsfase

2017 - 2019

Planuitwerkingsfase

2019 - 2021

Realisatiefase

2021 - 2023

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Overzicht van het plangebied

Meedenken met het waterschap

In elke fase van het project vragen we belanghebbenden met ons mee te denken. Hiervoor organiseren we openbare bijeenkomsten in het gebied. Op deze bijeenkomsten kunt u ons laten weten wat u van de plannen vindt en wat uw ideeën hierover zijn. In een aantal gevallen gaan we met u in gesprek aan uw eigen keukentafel.

Samen met u willen we de dijkversterking tot een succes maken!

We zijn ook benieuwd naar wat bewoners bindt met het gebied Salmsteke. Wat is hun band met de dijk en de uiterwaard? En wat vinden zij van de plannen? Lees hier wat Teus Eikelenboom, penningmeester van de Polsstokvereniging Jaarsveld, ons hierover vertelde.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Salmsteke? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Jan-Willem Vrolijk voor vragen over de dijkversterking, T +316 1506 8498. Voor vragen over de herinrichting van de uiterwaard kunt u terecht bij Ralph Gaastra, T +316 2458 6324.

Jan-Willem Vrolijk     Ralph Gaastra