Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. Hierdoor kunnen we het gebied in één keer oppakken, wat zorgt voor minder overlast. De verkenningsfase is opgestart in 2017 en naar verwachting is het project gereed in 2023.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Salmsteke? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten met betrekking tot het project Salmsteke.

Voorlopig Ontwerp Salmsteke

Salmsteke visualisatie

Op 19 en 22 augustus hebben we de plannen voor het Voorlopig Ontwerp dijkversterking en uiterwaard toegelicht tijdens wandelingen door het gebied. Bekijk de plannen via een interactieve viewer:

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp bestaat uit verschillende onderdelen. Bekijk de verschillende onderdelen via onderstaande links.

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Planning

Verkenningsfase

2017 - 2019

Planuitwerkingsfase

2019 - 2021

Realisatiefase

2021 - 2023

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Overzicht van het plangebied

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Salmsteke? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Ralph Gaastra, omgevingsmanager voor Salmsteke: +316 2458 6324.

Ralph Gaastra