Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Salmsteke - Schoonhoven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Bekijk alle documenten met betrekking tot het project Salmsteke - Schoonhoven.

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten is gereed. Deze nota dient als startdocument voor het dijkversterkingsproject Salmsteke - Schoonhoven en bevat naast de veiligheidsopgave ook de geschiedenis van het gebied en kansen en aandachtspunten vanuit de omgeving. Bekijk de nota online en laat ons weten wat u ervan vindt.

Reageer op de nota

Het waterschap hoort graag wat u van de Nota van Uitgangspunten vindt. Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot via 06 3070 4713.

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Planning

Verkenningsfase

2019 - 2021

Planuitwerkingsfase

2022 - 2024

Realisatiefase

2024 - 2027

Doe mee, denk mee

Doe mee, denk mee met project Salmsteke - Schoonhoven. Laat ons weten wat voor u belangrijk is. Heeft u een goed idee? Heeft u een aandachtspunt dat we niet over het hoofd mogen zien? Of heeft u een andere aanvulling? Prik op de kaart en meld u aan.

Doe mee met project sas

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Salmsteke - Schoonhoven? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Koen Mathot, T 06 3070 4713.