Nieuwsbrief GHIJ 4 - 2021

headerghij
December 2021, nummer 4

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit is de vierde uitgave van 2021.

Bijzonder werk, dat baggeren!

Baggeren GHIJ

Er wordt momenteel gebaggerd in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. En dat levert regelmatig unieke vondsten op. We vroegen Caroline Schilder, de omgevingsmanager vanuit J.P. Schilder B.V. naar haar ervaringen tijdens de werkzaamheden.

Reactie gevraagd op mogelijke oplossingen dijkverbetering GHIJ-Noord

GHIJ-Noord vanuit de lucht

Op verschillende plekken tussen Achthoven-Oost en Hekendorp is een dijkverbetering nodig. In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ kunt u precies zien welke stukken van de dijk zijn afgekeurd en om welke reden. Voor ieder afgekeurd onderdeel zijn ook de mogelijke oplossingen benoemd, met handige illustraties om uit te leggen hoe deze precies werken.

We vragen omwonenden en andere belanghebbenden om hun reactie op de oplossingen te geven en mee te denken met het opstellen van kansrijke alternatieven. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: “Wat betekenen deze oplossingen voor u?”, “Is het overzicht volgens u compleet?” of “Welke aandachtspunten of (meekoppel)kansen wilt u meegeven om te komen tot kansrijke alternatieven?”.

Begin 2022 organiseren we diverse activiteiten om daarover het gesprek met u aan te gaan. We hebben de voorkeur voor bijeenkomsten live op locatie in Montfoort en Oudewater. Of dat mogelijk is hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. U wordt hierover nog geïnformeerd via deze nieuwsbrief en omwonenden per brief.

Bezoekje van bestuurders aan de Waaiersluis in Gouda

Toelichting door Cathelijne van Haselen

Het waterpeil in de Waaiersluis is op dit moment flink verlaagd ten behoeve van de werkzaamheden. Zo zie je een sluis natuurlijk bijna nooit. Aanleiding om onze bestuurlijke partners op woensdag 1 december uit te nodigen voor een bezoekje.

En dat beviel goed! Zo vond ook Hilde Niezen, wethouder bij de gemeente Gouda: “Ik ben blij dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de sluis zo mooi maakt en dat hij in 2022 gereed is. Dat is ons feestjaar, 750 jaar Gouda”.

Zelf een kijkje nemen? Dat kan nog in december!

Dijk- en oeververbetering Willeskop

Foto GHIJ bij Willeskop.PNG

Het Voorkeursalternatief voor de dijk- en oeververbetering Willeskop is bijna gereed. Begin volgend jaar wordt deze voorgelegd aan het college van het waterschap. Zodra we daar meer over weten, maken we dat uiteraard bekend via onze website en deze nieuwsbrief.

Hoe zou Nederland eruitzien zonder dijken?

Afbeelding van filmpje HWBP

Die vraag beantwoordt het Hoogwaterbeschermingsprogramma in een fijne uitlegvideo. Zie hoe dijken Nederland al eeuwenlang tegen het water beschermen. En het zo mogelijk maken dat we wonen, werken en recreëren op land dat anders regelmatig onder water zou staan.

Fijne feestdagen en tot in 2022!

Gelukkig nieuwjaar

Dit was alweer onze laatste nieuwsbrief van 2021. We wensen u hele fijne feestdagen en hopen u snel weer live te mogen ontmoeten in het nieuwe jaar. Wij kijken er in ieder geval naar uit om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel ook komend jaar veiliger en mooier te maken. Samen met u natuurlijk!

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!