Bezoekje van bestuurders aan de Waaiersluis in Gouda

Het waterpeil in de Waaiersluis is op dit moment flink verlaagd. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de monumentale sluis uit te kunnen voeren. Zo zie je een sluis natuurlijk bijna nooit. Aanleiding om onze bestuurlijke partners op woensdag 1 december uit te nodigen voor een bezoekje.

Diverse wethouders, burgemeesters en andere bestuurders van de overheden langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel trotseerden weer en wind om de Waaiersluis te bezoeken. Daar werden ze van harte welkom geheten door Bert de Groot, bestuurder bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Vervolgens gaven meerdere deskundigen uitgebreid toelichting over het project en de werking van de sluis. Ook de cultuurhistorie, samenwerking en ambities voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel kwamen aan bod. Al met al een leerzame middag en bijzonder om de werkzaamheden te zien. Dat vond ook Hilde Niezen, wethouder bij de gemeente Gouda: “Ik ben blij dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de sluis zo mooi maakt en dat hij in 2022 gereed is. Dat is ons feestjaar, 750 jaar Gouda”. Daar zijn wij het volledig mee eens! Begin volgend jaar is de sluis weer helemaal op orde en ziet deze er tiptop uit.

Met eigen ogen zien?

Wil je zelf een kijkje nemen bij de werkzaamheden aan de Waaiersluis? Dat kan de komende weken nog. Het werkterrein is weliswaar afgezet omwille van de veiligheid maar de sluis is bereikbaar en vanaf de brug kun je heel mooi de kolk inkijken. Als het water laag staat, kun je vanaf daar de ruim 210 bigbags op de bodem van de sluiskolk zien liggen. Deze zijn nodig om voldoende tegendruk op de bodem te geven zodat we de wanden kunnen reinigen en waar nodig opnieuw voegen. Let op: parkeren bij de sluis is niet mogelijk.

Onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Veel oevers zijn eigendom van derden. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.