Nieuwsbrief GHIJ 2 - 2021

headerghij
Juli 2021, nummer 2

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit is de tweede uitgave van 2021.

Update baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Na het vaarseizoen hervat aannemersbedrijf J.P. Schilder op 1 oktober 2021 de baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Naast de GHIJ worden ook een aantal zijwateren die in open verbinding met de GHIJ staan gebaggerd. Ook zijn de resultaten van de metingen in het proefvak Willeskop bekend.

Resultaten metingen peilbuizen na baggeren proefvak Willeskop

Foto werkzaamheden tijdens baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

In december 2020 is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Willeskop over een lengte van circa 150 meter als proef gebaggerd. Dat is gedaan, omdat er zorgen waren over de mogelijke toename van kwel in het achterland als gevolg van de toekomstige baggerwerkzaamheden.

Start participatieproces dijkverbetering GHIJ-Noord

Presentatie tijdens infomatiebijeenkomst door Cathelijne van Haselen en Remco Bentum

Op donderdag 8 juli vond een online informatieavond plaats voor omwonenden en belanghebbenden aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen Achthoven-Oost en Hekendorp. Daar starten we met een project omdat de regionale waterkering verbeterd moet worden.

Tijdens de informatieavond werd het project toegelicht en gaven de aanwezigen hun eerste input. Op onze website vindt u de terugkoppeling van de avond. Aanvullende wensen kunt u tot 1 september kenbaar maken via informatieghij@hdsr.nl.

In gesprek met omwonenden Willeskop

Een beschadigde oever bij Willeskop

In juni ontvingen alle belanghebbenden van het project ‘Dijk- en Oeververbetering Willeskop’ een brochure. Direct aanwonenden ontvingen daarbij een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Inmiddels zijn er 23 leuke en informatieve gesprekken gevoerd. U leest er meer over in het artikel.

Vakantietip: wandel de audiotour!

Het wandelpad bij IJsselstein langs de rivier

In de audiotour leert u wandelend van alles over de geheimen van de trekvaart en onze zoektocht naar de meest ecologische en duurzame oever. De korte wandeling langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij IJsselstein neemt u mee in de geschiedenis en de natuur van dit mooie gebied. Het eeuwenoude jaagpad en restanten van molens geven onderweg hun geheimen prijs. Loopt u mee?

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!