Bewonersavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Na het vaarseizoen hervat aannemer J.P. Schilder bv op 1 oktober de baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Op 28 september is er een bewonersavond georganiseerd in Montfoort. Daarmee gaat fase 3 van start.

In het vaarwegseizoen, tussen 1 april en 1 oktober is er niet gebaggerd. Wel zijn er allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Te denken valt aan het traceren van kabels en leidingen, het opnemen en vastleggen van de situatie van de oevers zowel onder als boven de waterlijn, en inmetingen met een drone.

Bewonersavond

Voorafgaand aan de start van fase 3 informeert het waterschap omwonenden over de baggerwerkzaamheden. Tijdens een bewonersavond op 28 september wordt er informatie gegeven over de planning, de overslaglocaties (locatie waar de bagger vanuit de beunbak wordt overgeschept in vrachtauto’s), locaties waar we niet baggeren en is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum Sint Joseph Montfoort, Heilig Levenstraat 4 in Montfoort.

In verband met de coronamaatregelen werken we in tijdsblokken waarvoor u zich vooraf dient aan te melden. De tijdsblokken zijn 18.30-19.15 uur, 19.30-20.15 uur en 20.30-21.15 uur.

Fase 4

Eigenlijk zouden de baggerwerkzaamheden zijn afgerond na deze fase. Dit is echter niet het geval. We hebben moeten besluiten om een vierde fase toe te voegen, van oktober 2022 tot december 2022. De reden hiervoor is een vertraging, die de aannemer heeft opgelopen in fase 2. Dit kwam door de extreme weersomstandigheden in het eerste kwartaal van 2021, met veel sneeuw, vorst en wind.

Volgen van de baggerwerkzaamheden

De exacte locaties waar wordt gebaggerd is te zien in de Baggerportal: www.baggerenghij.nl.


Opgeven voor de bewonersavond