Start participatieproces dijkverbetering GHIJ-Noord

Gepubliceerd op 26 juli 2021

Op donderdag 8 juli vond een online informatieavond plaats voor omwonenden en belanghebbenden aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen Achthoven-Oost en Hekendorp. Daar start Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met een project omdat de regionale waterkering verbeterd moet worden. Tijdens de informatieavond werd het project toegelicht en gaven de aanwezigen hun eerste input.

Nog geen concreet plan

Remco Bentum, projectmanager vanuit het waterschap lichtte toe dat het waterschap de komende jaren onderzoekt op welke manier de dijk veiliger gemaakt kan worden en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de leefomgeving. Daar is nog geen concreet plan voor, wel is bekend dat op verschillende plekken maatregelen nodig zijn aan de dijk. “We gaan eerst het gesprek aan met de mensen in de het gebied. Dan kijken we hoe we samen een mooi plan kunnen maken. Zodat het gebied straks veiliger, mooier en klaar voor de toekomst is”. De verkenningsfase resulteert eind 2022 in een voorkeursalternatief. De verwachting is dat rond 2024 en 2025 de schop in de grond gaat.

Samen met de mensen in het gebied

De informatieavond was de aftrap van de verkenningsfase die nog duurt tot eind 2022. Omgevingsmanager van het waterschap Cathelijne van Haselen gaf aan dat de input vanuit de omgeving heel waardevol is voor het project. “Niemand kent de dijk beter dan de mensen in het gebied. Er wonen natuurlijk nog veel meer mensen in het gebied. We willen hen ook de mogelijkheid bieden om mee te denken en we hopen ze de komende tijd dan ook persoonlijk te spreken”.

Eerste input

Uit de informatieavond kwam duidelijk naar voren hoe verbonden de mensen zijn met het gebied waar ze in wonen, werken en recreëren. De deelnemers kaartten verschillende kansen en aandachtspunten aan. Ze vinden het belangrijk dat het bestaande uiterlijk van de kering behouden blijft, mocht deze verplaatst worden naar de rivier of een andere plek. Ook is er behoefte aan meer aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld kanoërs en recreatievaartuigen en aan een betere kwaliteit van het jaagpad voor wandelaars. Het waterschap bekijkt alle wensen en aandachtspunten en gebruikt dit als input voor de Nota Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen. Meer informatie over het project en de informatieavond vindt u op de projectpagina van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord.

Over de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Veel oevers zijn eigendom van derden. Het waterschap wil de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier maken. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.