Nieuwsbrief 1 - 2021

header_nwsbrf_alg (1)
2021, nummer 1

Bewonersavonden dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Bezoekerscentrum

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart 2021 organiseren we digitale bewonersavonden.

Vergadering algemeen bestuur 3 maart 2021

Op de agenda staat onder meer de Visie op het toekomstig watersysteem. U kunt de vergadering digitaal volgen.

Aanslag waterschapsbelastingen op de deurmat

waterschapsbelasting 2021

Bekijk de animatie waarom we belasting heffen en wat we met uw geld doen.

Voorbereiding Regio Utrecht-Zuidwest op verandering klimaat

Netwerk Water en Klimaat

De ambitie is om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.

Subsidie plannen voor water in je buurt

BBI

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan een watervriendelijke leefomgeving.

Inspectie Lekdijk met de benenwagen

Dijkinspectie

Onze medewerkers bekijken de conditie van de dijk.

Kade Lopikerwetering maximaal duurzaam opgeknapt

Ronde houten palen worden geplaatst

De kadeverbetering was nodig, omdat de waterkering niet meer voldeed aan de geldende veiligheidseisen.

Werk aan Goejanverwellesluis en beschoeiing Hekendorp

Goejanverwellesluis

Het werk gebeurt voor het grootste deel vanaf het water.

Inspraak plannen opstelplaats mobiele pompen bij gemaal Caspargouw in Cothen

Caspergauw

Hierdoor kunnen we extra water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Kromme Rijngebied en de stadsgrachten van Utrecht aanvoeren.

Sloop oude rioolwaterzuivering in Utrecht

stil sloop RWZI

De sloop begint in april 2021. Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter    Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl