Start inspraak ontwerp projectplan opstelplaats mobiele pompen Caspargouw– KWA+

Gepubliceerd op 12 februari 2021

Het waterschap heeft plannen voor de aanleg van een opstelplaats voor mobiele pompen bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede). Vanaf deze opstelplaats kunnen mobiele pompen tijdens extreme droogte, extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht aanvoeren om het water in het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht op peil te houden. Naar deze opstelplaats gaat het waterschap twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg (door de kade) aanleggen en de bestaande elektriciteitsvoorziening uitbreiden.
De maatregelen zijn onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+)’. Het projectplan ligt van 11 februari t/m 25 maart 2021 ter inzage.

Project KWA+

Tijdens extreme droogte kampt West-Nederland met verzilting en is er te weinig zoetwater beschikbaar. De aanvoer van water via de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) biedt dan uitkomst. Door de klimaatverandering is er vaker en langduriger behoefte aan zoetwater. Reden voor het waterschap om de KWA uit te breiden.

Mobiele pompen dragen indirect bij aan extra wateraanvoer West-Nederland

Door de inzet van mobiele pompen bij gemaal Caspargouw kan het waterschap extra water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Kromme Rijngebied en de stadgrachten van Utrecht aanvoeren.
Deze wateraanvoer draagt indirect bij aan de uitbreiding van de capaciteit van het project KWA+ doordat elders langs het Amsterdam- Rijnkanaal het Noordergemaal (Utrecht) daarmee volledig ingezet kan worden voor de KWA.

De voorgenomen maatregelen

Behalve de aanleg van de opstelplaats voor mobiele pompen gaat het waterschap ook twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg aanleggen naar de opstelplaats. Deze leidingen leggen we aan door de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal. Om de pompen van stroom te voorzien, komt er een uitbreiding van de bestaande stroomvoorziening.
In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap bij gemaal Caspargouw gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. U vindt hierin ook wat de gevolgen zijn voor de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Inspraak

Tot en met 25 maart 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. De zienswijze kunt u sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of mailen naar kwa@hdsr.nl. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de bekendmaking. Deze vindt u op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of op https://www.hdsr.nl/buurt/klimaatbestendige/

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Arianne van Trigt, omgevingsadviseur van de KWA+, bereikbaar per e-mail kwa@hdsr.nl en op telefoonnummer 030-6345753.