De sloop van de oude installatie

Nu de nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik is, is de oude overbodig. Voor de bouw van de nieuwe rwzi zijn al enkele objecten van de oude zuivering gesloopt, maar het overgrote deel van de objecten resteert nog, waaronder tien nabezinktanks. De sloop is in april 2021 begonnen.

Uitvoering

Omdat de zuivering in een bebouwde omgeving staat, is het beperken van hinder (stof, trillingen en geluid) voor ons een belangrijke eis. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Beelen. Op www.beelen.nl kunt u meer informatie over het bedrijf vinden. De aannemer zal er alles aan doen om overlast te beperken. Er worden verschillende technieken toegepast om hinder te voorkomen.

Planning

De sloop is verplicht vanuit de milieuvergunning om ruimte vrij te maken voor een warmtepomp van Eneco en voor de toekomstige inrichting van het terrein.

De planning van de sloop:

  • Februari 2021: kappen van 26 bomen, omdat deze de sloop niet overleven en/of voor een onveilige situatie tijdens de werkzaamheden zorgen. Voor alle gekapte bomen zal nieuwe aanplant komen.
  • Maart 2021: Beelen start met de voorbereidingen van de sloop, zoals het aanleveren van materieel.
  • Maart/april 2021: start van de sloop van het gedeelte van de oude installatie waar Eneco een warmtepomp gaat bouwen. De warmtepomp gaat middels aquathermie warmte leveren aan 20.000 huishoudens. Meer informatie over de pomp staat op de website van Eneco.
  • Daarna begint de sloop van de tussenbezinktanks en de nabezinktanks. Volgens de planning is de sloop van de tanks en andere onderdelen van de oude installatie in maart 2022 afgerond.
  • Maart tot juni 2022: afrondende werkzaamheden, zoals het aanvullen, egaliseren en opschonen van het terrein.

Blijf op de hoogte

U kunt onze website www.hdsr.nl/slooprwzi raadplegen voor de laatste informatie over de sloop. Tevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via slooprwziutrecht@hdsr.nl.


De Bouwapp

Via de Bouwapp kunt u op de hoogte blijven van de planning en werkzaamheden. Bovendien kunt u in de app vragen stellen en meldingen doen. De app is te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store. Zoek in de app naar "Sloop voormalige rwzi Utrecht". Door deze pagina te volgen wordt u via notificaties op de hoogte gehouden.

Veelgestelde vragen sloop oude installatie

Informatievideo over de sloop

Op ons Youtubekanaal hebben wij een video gepubliceerd met meer informatie over de sloop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In deze video laten wij u zien welk deel er gesloopt gaat worden, hoe wij dit gaan doen en welke maatregelen wij nemen om de overlast te beperken. Door op de afbeelding te klikken, gaat u gelijk naar de video.

Foto van een kraan die beton knipt. Door op deze afbeelding te klikken, gaat u naar de youtubevideo over de sloop.