Kijk hier de livestream over het voorkeursalternatief terug

Afgelopen week organiseerden we digitale bewonersavonden in de vorm van een interactieve livestream. Op deze pagina kijkt u de livestream terug.

Waar gaat de livestream over?

Tijdens de livestream hebben Annelien Ter Meer, Leonie de Jong en Els Otterman het Voorkeursalternatief toegelicht. Dit is het plan op hoofdlijnen. Ook ging het over het proces naar dit plan toe, de veiligheidsopgave, het digitale bezoekerscentrum en hoe het verdere traject van de dijkversterking eruit ziet.

Kijk de livestream terug (vanaf 10.20)

Beantwoording van vragen

Tijdens de bewonersavonden op 2 en 4 maart zijn er vragen gesteld door bewoners en andere belangstellenden. Een flink aantal vragen zijn beantwoord tijdens de uitzendingen. Uiterlijk half maart vindt u alle gestelde vragen voorzien van antwoorden terug op de pagina van Culemborgse Veer - Beatrixsluis.


Afspraak maken

Heeft u vragen over het voorkeursalternatief of de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis? Plan een afspraak in met onze projectcollega’s om verder te praten over de plannen. U kunt zich inschrijven in het digitale bezoekerscentrum en via het inschrijfformulier.

Digitaal bezoekerscentrum

Voor de presentatie van het Voorkeursalternatief hebben we daarnaast een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld. In dit digitale bezoekerscentrum kunt u op uw eigen tempo door de informatie heen, wanneer u maar wilt. U vindt hier de plannen op hoofdlijnen, informatie over de planning, de projecten van gebiedspartners die we met de dijkversterking mee willen koppelen en nog veel meer. Het digitale bezoekerscentrum is vanaf 22 februari tot en met 14 maart geopend, 24 uur per dag.