Nieuwsbrief 4 - 2020

header_nwsbrf_alg
2020, nummer 4

Fijne feestdagen

Afbeelding van de molen in Oudegein met kerstdecoratie. Fijne feestdagen.

Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Word ook een Waterbaas

Man en vrouw die een plant in de tuin zetten.

Kijk hoe je bij kunt dragen aan het voorkomen van wateroverlast of watertekort.

Vergadering algemeen bestuur 16 december

Op de agenda staat onder meer de Ambitie Gezond Water 2022-2027  en deelname in Aquaminerals.

Projectenkaart brengt onze projecten in beeld

De projectenkaart waarop te zien is met welke projecten, peilbesluiten en gebiedsplannen het waterschap bezig is.

Alle waterschapsprojecten nu in één overzicht. Heeft u suggesties of opmerkingen bij de kaart? Dan horen we dat graag! Reageren kan naar communicatie@hdsr.nl onder vermelding van ‘projectenkaart'.

Water centraal in documentaire Langbroekerdijk

Els Otterman voor de camera in beverweerdselaan

Hoogheemraad Els Otterman vertelt hoe we kwelwater langer vast houden in het gebied. De aflevering is terug te kijken via:

Enquête behoefteonderzoek Klimaatstresstest Waterkwaliteit in de stad

Het klimaat verandert. Dit heeft ook effecten op de kwaliteit van ons stedelijk water.  Om ons waterbeheer toekomstbestendig te maken, zijn wij begonnen met de ontwikkeling van een landelijk gedragen Klimaatstresstest Waterkwaliteit. We starten met een enquête en het verzoek die in te willen vullen.

Einde onttrekkingsverbod oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Weiland met een installatie om water te onttrekken uit de sloot.

Het is weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken.

Waterschapsbelasting in 2021

De belasting gaat voor gezinnen in 2021 gemiddeld met 2,3 % omhoog.

Voordeel klimaatvriendelijke bedrijven met CO2-prestatieladder

Twee mannen die damwanden hergebruiken bij het water.

Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben binnenkort meer kans op een opdracht.

Baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel van start

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Doorslag vanaf een boot.

De aannemer is gestart met baggeren in Willeskop, tussen Montfoort en Oudewater.  Lees meer over de bewonersavond van 3 december jl.

Nieuwe eisen voor e-Herkenning

Logo EHerkenning

Het betrouwbaarheidsniveau wordt strenger. Dat heeft gevolgen voor het indienen van een melding, vergunning of subsidie.

Klimaatvragen centraal op Young Climathon

img_0153

Het team van het waterschap won de Plant Together App.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl