Baggerwerkzaamheden gestart

Aannemer J.P. Schilder B.V. is gestart met de werkzaamheden aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Bewonersavond

De opkomst tijdens de digitale bewonersavond via Zoom op 3 december 2020 was groot. Tijdens deze avond is de aannemer ingegaan op de werkwijze en de planning. De gestelde vragen zijn beantwoord in de Q&A. Ook is er nadien nog contact gezocht met bewoners over specifieke individuele vragen. In de rechterkolom vindt u de link naar de vragen en antwoorden en de presentatie.

Start werkzaamheden proefvak Willeskop

In de week van 14 december 2020 baggeren we een proefvak in Willeskop (fase 1). Hiervoor is afgelopen week materieel aangevoerd. Ook is de overslaglocatie opgebouwd (naast Willeskop 164 in Oudewater).

De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en middels zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie gevaren.  Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in Rotterdam.

Waarom een proefvak

In dit gebied zijn zorgen geuit over de mogelijke toename van kwel in het achterland, als gevolg van de baggerwerkzaamheden. Als kwel toeneemt, is de kans op wateroverlast mogelijk en daarbij behorende natschade. Tijdens en na het baggeren van dit proefvak monitoren we of het baggeren invloed heeft op de grondwaterstand. Dit gebeurt met behulp van peilbuizen.

Werkzaamheden vanaf januari 2020

In januari 2021 start de aannemer op twee locaties, in de Doorslag in Nieuwegein en bij Camping de Voormolen in IJsselstein.

Waar is de baggermachine aan het werk

De exacte locatie van fase 1 en de overslaglocatie zijn te vinden in onze Baggerportal. Hierin kunt u ook zien waar de baggermachine aan het werk is. Ook kunt u informatie over uw eigendommen en/of vragen en opmerkingen plaatsen.


Presentatie en Q&A

Hieronder vindt u de presentatie van de digitale bewonersavond op 3 december 2020 en een overzicht van de vragen en antwoorden.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, de voorbereidende werkzaamheden, de Baggerportal of andere vragen over het baggeren? Neem dan  contact op met de omgevingsmanager van J.P. Schilder B.V., Caroline Schilder, tel. 06 4354 2776. Ook kunt u een mail sturen naar Marlous Heijne, omgevingsmanager bij het waterschap, baggerenghij@hdsr.nl.

Baggerportal

In de Baggerportal is te zien waar de aannemer bezig is en waar overslag locaties zijn. Ook kunt u uw eigendommen en uw vragen en/of opmerkingen registreren.