Einde onttrekkingsverbod oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Gepubliceerd op 4 december 2020

Vanaf 1 december is het weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken uit sloten en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Na vijf maanden is de situatie zodanig verbeterd, dat een verbod op het onttrekken niet meer nodig is.

Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater was op 1 juli 2020 ingesteld. Het extreem droge voorjaar en de droge, hete zomer, zorgden op de Heuvelrug voor erg lage (grond)waterstanden en droogvallende sloten. Doel van het verbod was dan ook om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en de daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. De flanken van de Heuvelrug zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Structurele maatregelen nodig

Nu, vijf maanden later, voeren de stuwen in het gebied weer water af. Een belangrijk criterium voor het intrekken van het verbod. Ook is het grondwaterpeil in voldoende mate hersteld om de sloten en weteringen in het gebied te kunnen blijven aanvullen met kwel en valt er voldoende neerslag.

Dat het zo lang heeft geduurd voordat de situatie enigszins is hersteld zegt wel iets, aldus dijkgraaf Jeroen Haan: ‘In toenemende mate, ook dit jaar weer, hebben we in Nederland last van droogte. Met name de afgelopen drie jaar heeft dit veel gevolgen gehad voor onze woonomgeving, de natuur, de drinkwatervoorziening en de landbouw. Droogte is een extra groot probleem op de Utrechtse Heuvelrug, omdat dit gebied afhankelijk is van neerslag en kwelwater.
Naast droogte is wateroverlast ook een serieuze opgave. Er zijn steeds vaker heftige buien waardoor het water op de hellingen van de heuvelrug de riolering van de dorpen zwaar belast, zoals bijvoorbeeld in Amerongen. Daarom ben ik ook zo blij met de nieuwe samenwerking op de Heuvelrug om gezamenlijk het watertekort én de wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan’.

Blauwe Agenda

In dat samenwerkingsverband, de Blauwe Agenda, gaan de waterschappen (Vallei en Veluwe en De Stichtse Rijnlanden), de provincie Utrecht, Vitens, terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren, gemeenten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en natuurorganisaties samen aan de slag om het watersysteem van de Heuvelrug over de hele linie te verbeteren en robuuster maken. Dit gebeurt onder andere door water vast te houden en in de bodem te infiltreren.

De Blauwe Agenda start met een analyse van het watersysteem om te komen tot een strategie voor de gehele Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast omvat de agenda acht lokale projecten om ervaring op te doen met mogelijke maatregelen.