Nieuwsbrief 2 - 2020

header_nwsbrf alg
2020, nummer 2

Wat vindt u van onze website?

We willen onze site dit jaar vernieuwen. Helpt u ons met uw mening?

Inventarisatie oevers en dijk noordkant Hollandsche IJssel

Het gaat om het gedeelte tussen Achthoven-Oost en de Enkele Wiericke bij Hekendorp.

Limietpalen langs de Kromme Rijn

Ontdek de sporen van het watererfgoed in het Kromme Rijngebied.

Vervangen beschoeiing oever Doorslag Nieuwegein

Het gaat om het gedeelte tussen de Koekoekslaan en de Geinoord.

Inspraak aangepaste regelgeving Keur en Leggers

Als bewoner, huiseigenaar of grondgebruiker kunt u te maken krijgen met onze regels. Die passen we in 2020 aan. Het gaat dan om de Keur en diverse Leggers.

Regio U16 presenteert Regionale Energie Strategie

De 16 gemeenten, 4 waterschappen en provincie in de Utrechtse regio U16 willen tot 2030 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken.

Verlenging inspraaktermijn plannen KWA+ Nieuwerbrug

Het gaat om maatregelen aan twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug.

Inspraak maatregelen Polsbroek - KWA+

Het gaat onder meer om het vervangen van de verkeersbrug in de Slangeweg, het aanbrengen van nieuwe stuwen en het verbreden van sloten.

Inspraak plannen Meijevliet

Het gaat om het verbeteren van de afvoer van overtollig water in de Meijevliet.

Advies: bouw niet in diepste putje van polder Rijnenburg

Advies om water te gebruiken als uitgangspunt voor ruimtelijke plannen.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl