Vervangen beschoeiing oever Doorslag Nieuwegein

Gepubliceerd op 27 maart 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing langs de oever van de Doorslag in Nieuwegein. Het gaat om het gedeelte tussen de Koekoekslaan en de Geinoord.
Aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. uit Genemuiden voert de werkzaamheden uit. Het werk duurt tot medio mei 2020.

Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. De aannemer werkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. In deze periode kunt u van het trillen van de damwand enig geluidshinder ervaren. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het wandel- en fietspad zijn tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk. Het niet toegankelijke deel wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw. De planken kunnen niet in Nieuwegein worden hergebruikt, omdat het deel boven water in slechte staat is. Deze stukken worden afgezaagd en zijn dan te kort. De aannemer zaagt het slechte deel van de planken af en maakt ze schoon. Daarna zijn ze weer zo goed als nieuw voor hergebruik bij projecten in het Kromme Rijngebied.

Verhogen veiligheid

In opdracht van gemeente Nieuwegein legt de aannemer een looppad aan langs het water, naast het fietspad. Hiermee wordt de veiligheid voor de fietsers en voetgangers verhoogd. Daarnaast herstelt het waterschap het historische jaagpad, waar vroeger met paard en trekschuit langs het water ‘gejaagd’ werd. Dit werk wordt uitgevoerd door de aannemer die de damwand vervangt. Zo worden de overlast en de uitvoeringskosten beperkt.


Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering naar aanleiding van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Tebezo, Dirk Beens, e- mail d.beens@tebezo.nl of tel 06 82723464.

Of met de toezichthouder op het werk Thijs Rood, e- mail T.Rood@tijhuisingenieurs.nl of tel 06 29530750.