@grarier 4 - 2023

header_agrarier
@grariër 2023, nummer 4

Droogte en beregening: verzoek om af te stemmen

Er wordt volop beregend vanuit het oppervlaktewater. We vragen u de beregening goed af te stemmen en de sloten zo goed mogelijk op peil te houden. Het waterpeil mag niet verder dan 5 cm onder het zomerpeil worden verlaagd.

Inloopavond 19 juni andere indeling peilgebieden Kockengen en Teckop

Ook een belangrijke aanpassing is dat het verschil tussen zomer- en winterpeil verdwijnt. U kunt inspreken tot en met 10 juli 2023.

De weg naar het akkoord

Op 20 juni a.s. benoemt het algemeen bestuur de nieuwe hoogheemraden en stelt het akkoord van de formerende fracties vast. De vergadering is te volgen via een livestream.

Bijeenkomst 27 juni nieuwe waterpeilen Zeist en omgeving

Heeft u aandachts- of knelpunten bij het waterpeil in Zeist en omgeving? Kom dan naar de bijeenkomst over een nieuw peilbesluit.

Inspraak ontwerp-peilbesluit Breeveld en Haanwijk

U kunt tot en met 10 juli 2023 inspreken op dit peilbesluit. Hierin komen de aanpassingen voor de nieuwe woonwijk en het industrieterrein in het Staatsliedenkwartier in Woerden.

Probleem rivierkreeften: werkbezoek Tweede Kamerleden

Twee Kamerleden bezochten een agrariër in Zegveld ivm de toenemende problematiek van uitheemse rivierkreeften.

Waterberging en -doorvoer Willeskop

De definitieve plannen zijn vastgesteld. We herplanten een aantal knotwilgen. Ook komt er nog een overleg met betrokkenen over ganzenbeheer.

Voorkom gemaaid gras in sloot

Gemaaid gras in sloten onttrekt erg veel zuurstof uit het water en zorgt zo voor een verslechtering van de waterkwaliteit.

Controle dempingen in IJsselgebied en Kromme Rijnstreek

We gaan periodiek na waar dempingen zijn uitgevoerd zonder melding of vergunning. De controle gebeurt per deelgebied met behulp van luchtfoto’s en waarnemingen in het gebied.

Actualisatie status grondwatergebruik

We vragen u een vragenlijst in te vullen als u nu of in het verleden permanent grondwater onttrekt of heeft onttrokken.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!