Droogtebericht

Gepubliceerd op 15 juni 2023

Het is nog steeds warm en droog, en de voorspellingen geven aan dat de droogteperiode nog niet voorbij is. Er is een kleine kans op regen de komende dagen, maar het is onzeker waar en hoeveel er zal vallen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten, we treffen preventieve maatregelen en bereiden toekomstige maatregelen voor om zo goed mogelijk inwoners, agrariërs, industrie, natuur en recreanten van water te voorzien.

Een van de maatregelen die we nemen, is het inschakelen van gemaal Caspargouw voor wateraanvoer uit het Amsterdam Rijnkanaal naar de Kromme Rijnstreek. Hierdoor blijft de Kromme Rijn beter op peil en daarmee ook de stad Utrecht en de Vecht richting Amsterdam. Bovendien gaan we extra maaien in onder andere de Kromme Rijn om te zorgen dat het extra water goed kan doorstromen.

Ga verstandig om met water

We vragen iedereen om verstandig om te gaan met water en onderling af te stemmen wie wanneer oppervlaktewater onttrekt. En voor iedereen geldt: wees zuinig met water. Sproei je tuin alleen na zonsondergang, neem korte douches en gebruik het water in je zwembadje zo lang mogelijk.

Waar zwemmen?

Het warme weer nodigt natuurlijk uit om een verfrissende duik te nemen. Waar moet je op letten? Waar kun je veilig zwemmen en wat kun je beter vermijden? We adviseren je om alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemwater. Op onze pagina over Zwemmen vind je meer informatie hierover.

Zorgplicht

We merken dat er opvallend veel oppervlaktewater wordt gebruikt voor beregening van landbouwgronden. Dit zorgt ervoor dat diverse waterpeilen flink onder druk staan en er grote inspanningen worden verricht om de waterpeilen op niveau te houden. Daarom moet bij onttrekking van oppervlaktewater aan de zorgplicht worden voldaan. Dit betekent dat het waterpeil niet verder dan 5 cm onder het zomerpeil mag worden verlaagd.

Klimaatverandering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt samen met inwoners en overheden aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Tegelijkertijd zijn tekort aan wateraanvoer, zomerse problemen met de waterkwaliteit of wateroverlast soms niet te voorkomen. Ook hierop moeten we allemaal voorbereid zijn. Laten we alert blijven en samen zorgen voor een verantwoord gebruik van water.