Waterpeil 5 cm omhoog

Gepubliceerd op 13 juni 2023

Er is al weken in ons beheergebied geen neerslag van betekenis meer gevallen. Ook wordt op korte termijn geen regen voorspeld. Het weer is stabiel. Daarom heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloten om, waar dat mogelijk is, het waterpeil met 5 cm te verhogen. Dit gebeurt om het water dat er nu nog is, zoveel mogelijk vast te houden. We vragen tegelijkertijd aan agrariërs om de beregening goed af te stemmen met hun buren in een peilgebied. Zo houden we samen het peil zo goed mogelijk op peil.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. We hebben daarom steeds vaker extreem weer zoals zware regenbuien en lange perioden van droogte. Los van de overlast die dat voor velen oplevert, kan de schade voor de natuur en de landbouw groot zijn. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om te zorgen voor voldoende water voor inwoners, boeren en tuinders, industrie, natuur en recreatie.