Voorkom gemaaid gras in de sloot

Tijdens het voorjaar en de zomer wordt volop gras gemaaid en geschud, zodat het verspreid over het land goed kan drogen. Bij het schudden van het gras is het belangrijk om te voorkomen dat het gras door de wind wordt meegenomen en in de sloot terecht komt. Gemaaid gras in sloten onttrekt erg veel zuurstof uit het water en zorgt daarmee voor een verslechtering van de waterkwaliteit.

Met de volgende maatregelen kunt u bijdragen aan een goede waterkwaliteit:

  1. Verlaag tijdens het schudden langs sloten het toerental van de aftakas.
  1. Stel de hoek van de schudder zodanig in dat er geen gras richting de sloot gaat.

Neemt u deze maatregelen, maar komt er toch gras in het water? Dan is het uw verantwoordelijkheid om het gras uit het water te verwijderen.