@grarier 10 - 2022

header_agrarier
2022, nummer 10

Subsidie voor erfveegmachines

U kunt weer subsidie aanvragen voor een erfveegmachine.

Succesvol pionieren en samenwerken gevierd in Spengen

Vanaf de start van de Bedrijvenproef in 2016 laat Spengen zien wat in brede samenwerking gerealiseerd kan worden.

Projectplan Lopikerwaardroute KWA+ vastgesteld

In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren in de Lopikerwaard en op welke wijze dat gebeurt.

Opgebruiktermijn driftreducerende spuitdoppen

Hoe om te gaan met de opgebruiktermijn van spuitdoppen na het verlopen van de vervaldatum.

Gesloten dijkperiode en beweidingsverbod

Van 1 november 2022 tot 1 april 2023 geldt een beweidingsverbod op de dijk.
Foto: Mourik – Project Sterke Lekdijk, deelproject Salmsteke

Inloopmomenten dijkverbetering GHIJ-Noord geslaagd

Zo’n 50 belanghebbenden gaven hun visie op de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidseisen.

Nanda van Zoelen nieuwe hoogheemraad

Ze volgt Constantijn Jansen op de Haar op, die burgemeester van Kapelle is geworden.

Is uw sloot op orde

Het waterschap controleert of de sloten goed zijn onderhouden.

Gezamenlijke afspraken over water Amsterdam-Rijn- en Noordzeekanaal

In het waterakkoord staan onder meer afspraken over het Amsterdam-Rijnkanaal en de uitwisselpunten met ons watersysteem.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!