Gesloten dijkperiode en beweidingsverbod

Gepubliceerd op 30 september 2022

Tussen 1 oktober en 1 april start de ‘gesloten dijkperiode’. In deze periode is het verboden om werkzaamheden op dijken uit te voeren. De reden hiervoor is de start van het natte seizoen. Er is dan meer kans op schade aan de dijken bij het uitvoeren van werkzaamheden.

In deze natte periode is er een verhoogde kans op hoogwater. Dit betekent dat de waterkerende functie van dijken en zomerkaden (waterkering tussen rivier en dijk) deze periode optimaal moet zijn. Daarom mogen er geen activiteiten plaatsvinden die deze functie benadeelt. In sommige gevallen verleent het waterschap een vergunning om in deze periode werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten.

Vanaf 1 november verbod vee op dijk

Vanaf 1 november 2022 tot 1 april 2023 geldt een beweidingsverbod op de dijk. Dat betekent dat vee in deze periode niet de dijk op mag. In de winterperiode groeit het gras minimaal. Met de kans op hoogwater is een stevige grasmat nodig om de dijk te beschermen. De dijk of de kering is in deze periode natter dan in de zomer waardoor vee de grasmat sneller kapot loopt. Het beweidingsverbod zorgt ervoor dat de erosiebestendigheid van de grasmat niet verder wordt aangetast waardoor de mat een beschermlaag vormt van de dijk.

Het waterschap voert tijdens de gesloten dijkperiode controles uit op het naleven van het verbod op werkzaamheden op de dijk en vanaf 1 november op het beweidingsverbod.