@grariër 2 - 2021

header_agrarier
2021, nummer 2

Verbeteren waterkwaliteit en remmen bodemdaling

Plaatje voorkant folder

Vanaf 2 februari 2021 kunt u weer een subsidieaanvraag indienen.

Tussentijdse resultaten metingen peilbuizen na baggeren in proefvak Willeskop

Eind 2020 is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Willeskop over een lengte van ca 150 m1 als proef gebaggerd. Agrariërs in dit gebied zijn bezorgd over de mogelijke toename van kwel in het achterland als gevolg van de baggerwerkzaamheden. Daarom meten we via peilbuizen.

Tijdelijk water opslaan op kleine schaal

Harold Vlooswijk

De eerste aanslagen voor de waterschapsbelastingen zijn de deur uit. Bekijk de filmpjes wat we met belastinggeld doen.

Inspraak ontwerp-peilbesluit en ontwerp-projectplan Kortrijk

Foto Kortrijk

Het gaat om een nieuwe indeling van het peilgebied Kortrijk en het aanpassen van het waterpeil in het lage deel van de polder.

Controle sloten in gebied IJssel

Peilstok diepteschouw

Schouwmeesters controleren onder meer of de sloten voldoende diep zijn.

Waterschap alert ivm hoogwater op Nederrijn en Lek

De waterstand van de Nederrijn en Lek stijgt de komende dagen. De piek verwachten we dit weekend.

NetVlistserie Klimaatslim boeren op veen bij Vlist

plaatje_netvlist_trailer

Bekijk de serie op RTV Krimpenerwaard.

Wijziging peilbesluit Oud-Kamerik 2020 vastgesteld

Voorkant peilbesluit Oud-Kamerik 2020

Rondom de lintbebouwing in Oud-Kamerik is de collectieve hoogwatervoorziening klaar. Nu kan het waterpeil worden ingesteld.

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!