Belastingen

Waterschapsbelasting 2021

Plaatje bijsluiter 2021

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).